Друк

Конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступник начальника – начальника бюджетного відділу управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області

. Posted in Оголошення

Загальні умови

Посадові обов’язки

Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації:

- у межах своїх повноважень контролює та координує роботу бюджетного відділу, відділу прогнозування і аналізу, доходів та бухгалтерського обліку і звітності;

- координує роботу управління фінансів районної державної адміністрації з управліннями, відділами та службами райдержадміністрації;

- забезпечує виконання покладених на управління фінансів та його відділи   завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері бюджету;

- бере участь у розробці програм, що належать до компетенції управління та бюджетного відділу. Готує рішення за напрямами діяльності управління, бюджетного відділу у межах наданих повноважень;

- аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції управління, бюджетного відділу та вносить пропозиції керівнику щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій;

- організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень.

- вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи управління, бюджетного відділу і подає пропозиції керівництву управління;

- подає пропозиції керівництву управління про переміщення працівників бюджетного відділу, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;

- забезпечує дотримання працівниками управління та   бюджетного відділу правил внутрішнього трудового розпорядку. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством;

- організовує надходження від головних розпорядників районного бюджету, сільських та селищної рад бюджетних запитів та розрахунків   необхідних для формування бюджету і приймає участь у їх розгляді;

- розробляє необхідні матеріали для проекту бюджету району для внесення їх на розгляд керівництву управління фінансів, районної державної адміністрації;

- готує проект рішення сесії районної ради про затвердження бюджету району з відповідними додатками, пояснюючу записку до проекту рішення;

- готує проект рішення сесії районної ради про внесення змін до районного бюджету та проект рішення сесії районної ради про затвердження річного та квартального звітів про виконання районного бюджету;

- готує необхідні матеріали для розгляду на колегії районної державної адміністрації;

- організовує складання зведення по мережі, штатах і контингентах, складає пояснюючу записку до зведення бюджету по видатках, пояснюючу записку до звіту по видатках;

- здійснює контроль за правильністю складання кошторисів витрат та дотримання його виконання по бюджетних установах районного підпорядкування;

- здійснює постійний контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками районного бюджету, сільськими та селищною радами за кожною бюджетною програмою;

- забезпечує доведення лімітних довідок бюджетних асигнувань до головних розпорядників бюджетних коштів районного бюджету;

- складає розпис видатків районного бюджету та доводить до розпорядників коштів помісячний розподіл бюджетних призначень;

- проводить перевірки кошторисів, штатних розписів, тарифікаційних списків по установах, які фінансуються з районного бюджету;

- організовує роботу по проведенню експертизи рішень про затвердження бюджетів нижчого рівня щодо їх відповідності бюджетному законодавству;

- здійснює планування роботи управління та відділів. Організовує і контролює своєчасність та якість роботи, що проводиться працівниками управління

Умови оплати                                     праці

 

Посадовий оклад згідно з штатним розписом на 2019 рік - 6100 грн., інші виплати – відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі,         та строк їх подання

 

  1. 1.Копія паспорта громадянина України.
  2. 2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
  3. 3.Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
  4. 4.Копія (копії) документа (документів) про освіту.

  5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

   6.Заповнена особова картка встановленого зразка.

   7.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (підтвердження щодо подання декларації з Єдиного державного реєстру декларацій та роздруковану електронну декларацію з урахуванням вимог статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

     8.Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Строк подання документів до 14 червня 2019 року включно до 17 год. 15 хв.

Документи приймаються за адресою:

Площа 600-річчя Ярмолинець, 1,

смт. Ярмолинці , 32100, каб. 208.

Місце, час та дата початку проведення           конкурсу

Конкурс буде проведено 20 червня 2019 року о 10.00

за адресою: Площа 600-річчя Ярмолинець, 1,

смт. Ярмолинці, каб.304

Прізвище, ім’я         та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Гащук Ірина Олександрівна, тел. (03853) 2-19-31,

yarm kadru@ ukr.net

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче магістра

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з програмним комплексом ІАС «Місцеві бюджети», інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

2.

Необхідні ділові якості

 

аналітичні здібності;

уміння працювати в команді;

вміння аргументовано доводити власну точку зору

3.

Необхідні особистісні якості

дисциплінованість;

відповідальність;

комунікабельність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

 

Знання:

- Конституції України;

- Закону України “Про державну службу”;

- Закону України “Про запобігання корупції”

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 

Знання:

- Бюджетного кодексу України;

- Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

     - Закону України «Про звернення громадян».

                     Начальник управління фінансів                               О. Гусак                      

joomla
picma