Друк

УВАГА!

. Posted in Оголошення

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової допомоги у разi загибелi (смертi) або iнвалiдностi волонтера внаслiдок поранення (контузії, травми або калiцтва), отриманого пiд час надання волонтерської допомоги в районi проведення антитерористичної операції, бойових дiй та збройного конфлiкту.
Iнформація про Порядок розмiщена за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/604-2015-%D0%BF#n10

joomla
picma