Друк

Економіка та підприємництво

. Posted in Економіка та підприємництво


Кількість об'єктів торгівлі 305 одиниць, з них: магазинів/кіосків - 223/82 одиниць, підприємств ресторанного господарства - 23. Зареєстрованих ринків - 2

Обсяг роздрібного товарообороту на одну особу (у середньому за півріччя) - 3033,5 грн.

Питома вага підприємств споживчих товариств в обсязі роздрібного товарообороту району - 2,6%

Обсяг роздрібного товарообороту системи споживчої кооперації на одну особу (у середньому за рік);- 66,3 грн.

Промисловий комплекс району складають такі галузі: харчова, легка, хімічна, металообробна, виробництво теплової енергії, електроенергії з використанням альтернативних джерел (енергії сонця).

Основні види продукції підприємств: концентровані соки, матеріали шкіроподібні, комерційні гази, швейні вироби.

 

Промисловий потенціал району складають такі підприємства:

- харчова промисловість: Хмельницька філія ТОВ «Яблуневий дар», ТОВ «ВКВ-Союз»;

- легка промисловість: ТОВ ФШШ «Еко-СКАІ», ПП «Сіріус», ПП «Сіріус 2», ПП «Магнолія», ПП «Сучасний стиль ЛСА»;

- виробництво теплової енергії: КП «Теплокомуненерго»;

- хімічна промисловість: ТОВ «Сільгосптехсервіс»;

- виробництво металевих виробів: ТОВ «Мега-Тех», ТОВ «УкРос-Агро», ТОВ «НМТ-Агро»;

- сонячна енергетика: ТОВ «Екотехнік - Ярмолинці»

 

Найбільші промислові підприємства

 

Хмельницька філія ТОВ «Яблуневий дар»

Спеціалізація: виробництво яблучного концентрату

Директор: Краснопортко Євген Григорович

Телефон/факс: (03853) 2-95-95

 

Державне підприємство «Ярмолинецьке лісове господарство»

Спеціалізація: лісове господарство

Директор: Кирилюк Іван Іванович

Телефон/факс: (03853) 2-14-15, 2-12-74

 

Ярмолинецьке комунальне підприємство «Теплокомуненерго»

Спеціалізація: виробництво теплової енергії

Директор: Сивак Володимир Володимирович

Телефон/факс: (03853) 2-30-03

 

ТОВ «Фабрика штучних шкір «Еко-СКАІ»

Спеціалізація: виробництво шкіроподібних матеріалів

Директор: Гулеватий Ігор Анатолійович

Телефон/факс: (03853) 2-32-30

 

ТОВ «Сільгосптехсервіс»

Спеціалізація: виробництво промислових газів

Директор: Штогрин Олександр Якович

Телефон/факс: (03853) 2-15-98

 

Провідні малі промислові підприємства району

 

ТОВ «Мега-Тех»

Спеціалізація: обладнання для м’ясопереробної промисловості

Директор: Гончаров Петро Володимирович

Телефон/факс: (03853) 2-35-60

 

ТОВ «Екотехнік - Ярмолинці»

Спеціалізація: виробництво електроенергії з використанням альтернативних джерел (енергії сонця)

Директор: Григоришин Володимир Миколайович

Телефон: (098) 0562101

 

ТОВ «НМТ-Агро»

Спеціалізація: виробництво обладнання для сільгосптехніки

Директор: Ніколаєв Віктор Васильович

Телефон: (067) 3828455

 

Приватне підприємство «УкрРос-Агро»

Спеціалізація: виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

Директор: Михайлуца Олег Валерійович

Телефон (067) 3800909

 

Приватні підприємства «Сіріус», «Сіріус-2»

Спеціалізація: пошиття верхнього одягу

Директор: Фурман Олег Михайлович

Телефон/факс: (03853)2-15-42

 

Приватне підприємство «Магнолія»

Спеціалізація: пошиття верхнього одягу

Директор: Романюк Василь Петрович

Телефон (067) 9744871

 

ТОВ «ВКВ-Союз»

Спеціалізація: виробництво кондитерських виробів

Директор: Шершень Світлана Василівна

Телефон (067) 9489096

 

      Оголошення

ПОРЯДОК НАДАННЯ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОЇ ДОПОМОГИ СУБ’ЄКТАМ ПІДПРИЄМНИЦТВА ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

 

Підприємництво є основою розвитку сучасної економіки України. В умовах сьогодення функціонування підприємництва характеризується високим ступенем мобільності, а тому потребує державної підтримки, яка б дозволила реалізувати його стратегічний ресурс і стала б одним із основних чинників виходу України із економічної кризи, перетворила б її на рівноправного суб’єкта світових ринкових відносин.

Фінансова державна підтримка надається за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. На місцевому рівні одним з основних інструментів реалізації державної політики сприяння розвитку малого та середнього бізнесу є регіональні програми підтримки підприємництва. Виконавцями і координаторами цих програм, особливо у питанні фінансового забезпечення, є регіональні фонди підтримки підприємництва, створені за участю Українського фонду підтримки підприємництва.

На теренах Хмельницької області надання фінансово-кредитної допомоги суб’єктам підприємницької діяльності (СПД) за рахунок коштів обласного бюджету забезпечується через Регіональний фонд підтримки підприємництва (РФПГІ) по Хмельницькій області у межах асигнувань, передбачених в обласному бюджеті на забезпечення розвитку підприємництва. Порядок надання фінансово-кредитної підтримки (ФКІІ) СПД за рахунок коштів обласного бюджету.

Протягом 2000-2018 років до РФПП по Хмельницькій області за фінансово-кредитною підтримкою (ФКП) звернулося 204 позичальника (в т.ч. в 2018 році 27 СПД). Згідно рішень сесій Хмельницької обласної ради про обласний бюджет на відповідний рік в межах затверджених бюджетних асигнувань надано ФКП для 185 СПД на загальну суму 11,7 млн.грн.

Умови надання та використання кредитних коштів передбачені в Порядку використання коштів обласного бюджету, що виділяються на надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва, який затверджений рішенням сесії обласної ради 22.12.2017 року №30-17/2017.

Перевагами РФПП в частині надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам господарювання є: надання фінансово-кредитної підтримки за пільговою відсотковою ставкою; відстрочка погашення суми фінансово-кредитної підтримки від 3 до 6 місяців з допустимих 36 місяців кредитування; надання безкоштовної інформації та консультацій спеціалістами Фонду; налагодження нових бізнес-контактів.

Предметом забезпечення виконання зобов’язань перед РФПП є ліквідне (рухоме або нерухоме) майно, яке відповідно до Закону України «Про заставу» може бути предметом застави, із виконаною попередньо незалежною експертною оцінкою. Співвідношення коштів фінансово-кредитної допомоги до вартості заставного ліквідного майна має становити 1:1,5. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів та Порядку надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам підприємництва за рахунок коштів обласного бюджету, затвердженого рішенням чергової сесії обласної ради на відповідний бюджетний період. Повернення бюджетних коштів СПД здійснюється згідно з умовами типового договору про фінансово-кредитну підтримку.

Переліки необхідних документів для отримання фінансово-кредитної підтримки:

- для юридичних осіб;

- для фізичних осіб-підприємців.

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА ДОПОМОГА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ВИРОБНИКАМ

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2018 року №104, 106 та №107 сільськогосподарські виробники мають можливість скористатися фінансовою підтримкою держави. Суб’єкти господарювання агропромислового комплексу нашого району мають право на використання коштів державного та обласного бюджету за такими напрямами:

- часткова компенсація відсоткової ставки за банківськими кредитами;

- підтримка садівництва та виноградарства;

- підтримка тваринництва;

- підтримка фермерства.

Кошти з обласного бюджету спрямовуються на часткову компенсацію вартості придбаних у поточному році:

- власниками особистих селянських господарств які є членами кооперативів установок індивідуального доїння;

- часткову компенсацію вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (включаючи приватний сектор);

- новоствореним та які розширили свою діяльність сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам молочарського напряму діяльності обладнання із зберігання, переробки сільськогосподарської продукції, лабораторного обладнання для визначення якості молока і продукції, та пересувні доїльні установки;

- сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам та підприємствам, у власності та користуванні яких перебуває не більше ніж 500 гектарів земель сільськогосподарського призначення, причіпної та навісної сільськогосподарської техніки.

Компенсації підлягають відсоткові ставки за:

- короткостроковими кредитами терміном користування до 12 місяців;

- середньостроковими кредитами терміном користування 13-16 місяців залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.

Фінансова підтримка не надається одержувачам:

- стосовно яких порушено справу про банкрутство;

- яких в установленому порядку визнано банкрутами;

- які перебувають на стадії ліквідації;

- які не провадили господарську діяльність протягом трьох попередніх років;

- щодо яких виявлено факти незаконного одержання або нецільового використання бюджетних коштів;

- які мають прострочену більше ніж 6 місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Більше детальної інформації розміщено на сайті Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

 

ПОСЛУГИ ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ФІЛІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ

 

• сприяння громадянам у підборі підходящої роботи, в тому числі тимчасового характеру, відповідно до здібностей, освіти, та з урахуванням потреб ринку праці;

• інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням;

• навчання безробітних техніці самостійного пошуку роботи, в т. ч., із використанням дистанційних засобів комунікації та спеціалізованих сайтів;

• організація професійної підготовки, перепідготовки, та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних;

• організація роботи з підтвердження професійної кваліфікації за результатами неформального професійного навчання за робітничими професіями;

• надання окремим категоріям громадян ваучера для перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації;

• профорієнтаційні послуги;

• сприяння громадянам в організації підприємницької діяльності;

• забезпечення соціальних виплат безробітним;

• надання роботодавцям інформаційних послуг в ситуації запланованого вивільнення працівників;

• інформування роботодавців про професійно-кваліфікаційний склад громадян, які перебувають на обліку у центрі зайнятості;

• допомога роботодавцям в укомплектуванні робочих місць та підборі працівників з числа безробітних громадян, в тому числі шляхом здійснення профвідбору з використанням тестових методик та організації професійного навчання;

• сприяння роботодавцям в організації громадських та Інших робіт тимчасового характеру;

• компенсація роботодавцям єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштованих на новостворені робочі місця безробітних.

 

Електронні сервіси державної служби зайнятості на web-сайті www.dcz.gov.ua

Послуги громадянам та роботодавцям надаються безкоштовно.

 

Час прийому клієнтів:

Понеділок-четвер з 8-00 до 17-15 без перерви

П’ятниця з 8-00 до 16-00 баз перерви

Вихідні дні - субота, неділя

32100, смт. Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1

 

 

 


Постійно діюча телефонна «гаряча лінія»
для спілкування з підприємцями з питань, що їх турбують

2-18-77

joomla
picma