Новини в фотографіях

Prev Next

В. Кальніченко: Ми маємо зробити все можливе для покращення розвитку села та зростання добробуту сільських мешканців

on 22 жовтня 2019.

IMG 1628о6гол6лСьогодні під керівництвом т.в.о. голови обласної державної адміністрації Володимира Кальніченка відбулось розширене засідання колегії облдержадміністрації. Участь у засіданні взяли голова обласної ради Михайло Загородний, заступники голови адміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦОВВ, голови райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад та об’єднаних територіальних громад.

Розпочалася колегія із вручення нагород.

З першого питання про стан розвитку сільських територій доповів директор Департаменту агропромислового розвитку ОДА Олег Омелянюк.

На 01 січня 2019 року у 1433 сільських населених пунктах проживає понад 542 тис. осіб або 42,9% усього населення області. Відповідно до Закону України “Про добровільне об’єднання терито­ріальних громад” в області утво­рено 51 об’єднану територіальну громаду (ОТГ), до яких увійшло 372 насе­лених пункти або 61% до їх загальної кількості.

Господарствами населення виробляється понад 11% до загального вало­вого збору зерна, питома вага господарств населення у зібраному врожаї кар­топлі становить 99%, овочів – 98%, плодів – 90 відсотків. За рахунок домо­господарств область забезпечено на 125% плодами та ягодами, на 130% ово­чами та картоплею. Із загального обсягу виробленого молока 73% припадає на приватний сектор, 55% м’яса виробляється саме у домогосподарствах. У порівнянні з початком року по всіх категоріях господарств збільшено поголів’я великої рогатої худоби на 7,8 тис голів, овець і кіз – на 5,2 тис голів, птиці – на 1,5 млн голів. У порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшено виробництво молока на 2,4%, яєць – на 6,2 відсотка.

Разом з тим, додав посадовець, у господарствах населення продовжується спад поголів’я ВРХ, у тому числі корів, свиней. Так, за вісім місяців поточного року поголів’я ВРХ зменшилося на 5,8 тис голів, корів на – 3,3 тис. голів, свиней на – 10,7 тис. голів.

З метою забезпечення стабільного епізоотичного благополуччя сільських територій та виробництва якісної і безпечної сільськогосподарської продукції проводиться комплекс протиепізоотичних, лабораторно-діагностичних, ліку­вально-профілактичних заходів. Так, за 9 місяців поточного року в населених пунктах щеплено 41,6 тис. голів великої рогатої худоби проти сказу, 313,3 тис. голів свиней – проти класичної чуми, 1,6 млн голів птиці – проти хвороби Ньюкасла.

У господарствах населення спостерігається спад і в галузі рослинництва. Виробництво картоплі в поточному році зменшилося на чверть до минулого року, площа її посадки зменшилася на 0,6 тис. га, урожайність знизилася на 21,4 відсотка. Виробництво плодів і ягід зменшилось на 9 %.

Темп росту валової продукції за січень-серпень поточного року становить 100,6% до відповідного періоду минулого року, у тому числі по сільськогоспо­дарських підприємствах – 108,2, господарствах населення – 94,4 відсотка. З початку року створено 172 нових робочих місця, унаслідок упровад­ження 31 інвестиційного проекту (за власні кошти), а саме, у галузі рослин­ництва – 4, тваринництва – 15, харчової та переробної промисловості – 13.

У серпні поточного року середньооблікова кількість штатних працівників у сільському господарстві становила 20,7 тис. осіб, нарахований фонд заро­бітної плати цих працівників за січень-серпень становить 1362,0 млн грн, середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника – 8372,69 грн, що на 18% більше ніж торік.

Цьогоріч за оренду земельних часток (паїв) по області нараховано понад 2,3 млрд грн орендної плати, що на 62,0 млн грн більше ніж у минулому році. Розмір орендної сплати становить 9,7% до вартості землі (у 2018 році 8,9%). На 01 жовтня 2019 року за оренду земельних часток (паїв) агроформу­ваннями області виплачено 1,9 млрд грн або 75% до суми, що підлягає виплаті.

В області укладено близько 700 соціальних угод на суму майже 29,0 млн гривень.

Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації вжива­лися заходи щодо роз’яснення законодавства зі створення сімейних фермер­ських господарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. З цією метою проведено навчання на тему: “Стратегія розвитку сільських територій та агропромисло­вого виробництва області”, засідання “круглого столу” “Перспек­тиви розвитку сімейного фермерського господарства та СОК у Хмельницькій області” та з питань сприяння розвитку равликівництва в області та Україні в цілому, дві відеоконфе­ренції, селекторну нараду з питань державної підтримки розвитку фермерських господарств сільськогосподарської кооперації у 2019 році, створення та розви­тку сімейних ферм в області, семінар на тему: “Сучасна технологія вирощу­вання Фундука”.

Для отримання фінансової допомоги шляхом здешевлення кредитів подали заявки 18 суб’єктів господарювання на суму 7,1 млн грн, у тому числі, 8 – малі підприємства. На 01 жовтня підтримку одержало 217 фермерських господарств на суму 9,2 млн грн, за виплатою субсидій звернулося 110 фермерів.

В області діє Програма розвитку агропромислового комплексу Хмель­ницької області на 2017-2021 роки, відповідно до якої прийнято 444 заявки.

На підтримку сільського господарства, зокрема тваринництва, виділено кошти з Кам’янець-Подільського – 40,0 тис. грн та Хмельницького – 72,0 тис. грн районних бюджетів.

Волочиською міською радою у 2019 році на підтримку сільськогосподар­ських товаровиробників використано 40,0 тис. грн, Летичівською селищною – 34,0 тис. гривень.

Красилівською міською радою упроваджується проект секторальної підтримки “Продукція із сільського двору до міської оселі: система доставки сільськогосподарської продукції у межах Хмельницького регіону”.

З метою створення сприятливих умов для розвитку підприємницької ініціативи та залучення інвестицій упроваджуються заходи програми  розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області на 2018-2020 роки.

З початку року фінансову підтримку отримали 2 суб’єкти підпри­єм­ництва.

Особливої уваги, за словами Олега Тимофійовича, заслуговує питання розвитку інфраструктури аграрного ринку, яку в області представлено сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами. Зокрема, для надання послуг особистим селянським господар­ствам на 01 жовтня поточного року у 9 районах області створено та функціонує 15 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, а саме: сім – молочар­ського напряму, три – з надання послуг, чотири – із заготівлі та переробки продуктів бджільництва, один – плодово-ягідного.

На 01 серпня вже працює шість фермерських господарства сімейного типу з виробництва молока в Ізяславському, Полонському, Красилівському, Славутському, Шепетівському районах. Загалом ці господарства утримують більше 100 корів. Проводиться робота над створенням ще п’ятнадцяти сімейних фермерських господарств у молочному скотарстві.

У десяти районах функціонують 26 підприємств, сертифікованих на право органічного виробництва за різними напрямами діяльності. Найбільше їх в Ізяславському та Шепетівському районах.

Також одним із перспективних напрямів розвитку Хмельниччини є сільський зелений туризм. В області функціонує 56 агроосель, які надають послуги із сільського зеленого туризму. У 2019 році продовжено упровадження проектів “Створення туристично-інформаційного центру на території курортної зони селища Сатанів Горо­доць­кого району Хмельницької області” та “Створення туристично-рекреаційної зони “Сквер Потоцьких” у селищі Антоніни Красилівського району Хмель­ницької області”, за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу.

IMG 1603рононЗ метою залучення мешканців сільської місцевості до підприємницької діяльності продовжується практика проведення інформаційних семінарів центром зайнятості. Забезпечено роботою 8,9 тис. мешканців сільської місцевості (у тому числі 6,1 тис. осіб з числа зареєстрованих безробітних). Започаткували власну справу, отримавши одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 16 сільських безробітних. На нові робочі місця з компенсацією роботодавцям єдиного соціального внеску працевлаштовано ще 132 таких безробітних.

У 2019 році Хмельницьким центром розвитку місцевого самоврядування організовано навчальний візит представників об’єднаних територіальних гро­мад Хмельницької області у громади Херсонської області на тему: “Розвиток сімейних ферм і кооперативів в ОТГ”. Підготовлено три інформаційних дайджести щодо можливостей залучення фінансових ресурсів через державні та міжнародні програми.

Агенцією регіонального розвитку спільно з Департаментом агропроми­слового розвитку облдержадміністрації здійснюється супровід інвестиційних проектів у сфері сільськогосподарської діяльності. Для залучення коштів фахівцями АСТАР було підготовлено дві заявки на грантові конкурси, які оголошували ПРООН “Посилене партнерство для ста­лого розвитку” та USAID “Конкурентоспроможність МСП”. Орієнтовна вар­тість кожного проекту 100 000 дол. США.

Діє обласна регіональна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення “Власний дім” на 2012-2020 роки, у рамках якої у поточному році 23 сім’ям вже виділено 2,1 млн гривень.

Централізованим водопостачанням охоплено 76% населення, що прожи­ває у селищах міського типу, 32,6% – у селах. У всіх містах та селищах залишається проблема негайної заміни аварійної частини водопровідних та каналізаційних мереж. Заміни потребують 1221 км або 37% водопровідних мереж.

Первинну медичну допомогу сільському населенню надають 26 центрів, до складу яких входить 204 лікарських амбулаторії, з них безпосередньо в сільській місцевості – 153, та 836 ФАПів Будується 27 нових амбулаторій, з них 25 амбулаторій на 1-2 лікаря з житлом для лікаря та 2 амбулаторії на 3-4 лікарів без житла. Усього на будівництво нових та оснащення діючих амбулаторій у сіль­ській місцевості з коштів субвенції освоєно 144,0 млн грн, з коштів місцевих бюджетів – 20,4 млн гривень.

Поряд з цим, відмітив доповідач, недостатнім є рівень розвитку фізкультури та спорту у сільській місце­вості, залучення дітей та учнівської молоді до початкових занять спортом у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах, у першу чергу, через відсутність кваліфікованих кадрів та відповідних спортивних споруд. У сільській місцевості функціонують 582 заклади дошкільної освіти, у яких виховуються близько 13 тис. дітей. У 2019 році відкрито 2 дошкільних заклади у Наркевицькій селищній та Розсошанській сільській громадах. Дошкільною освітою охоплено 85 % дітей віком від 3 до 6 (7) років. Кількість дітей у закладах дошкільної освіти сільської місцевості змен­шилося з 14,7 тис. у 2016 році до 13 тис. у 2019. За дев’ять місяців 2019 року спортсмени Хмельницької обласної органі­зації всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос” взяли участь у 45-ти Всеукраїнських змаганнях, проведено 68 спортивних захо­дів обласного значення.

Мережа автомобільних доріг загального користування місцевого значен­ня області становить 5,1 тис. кілометрів. У цьому році поточносереднім ре­монтом виконано 87 км доріг на суму 362,0 млн грн, що менше двох відсотків до потреби. За кошти державного фонду у сільській місцевості фінансується 33 про­єкти на загальну суму 149,0 млн гривень. За кошти субвенції фінансується 146 об’єктів, зокрема закладів освіти – 24, охорони здоров’я – 2, куль­тури – 10.

Вирішення питань природоохоронного характеру, функціонування мис­тецьких, спортивних та культурних закладів, розвиток інфраструктури села в цілому потребує безпосередньої участі та фінансової підтримки органів міс­цевого самоврядування. На 01 жовтня 2019 року до загального фонду бюджетів місцевого само­врядування надійшло податків і зборів на суму 1,5 млрд грн або 104,3% (+ 64,3 млн грн) до показників, затверджених на відповідний період поточ­ного року, з урахуванням змін.

На рахунках місцевих бюджетів знаходиться 9,8 млн грн у порядку від­шкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Залишок коштів екологічного податку, що акумулюється на рахунках місцевих бюджетів, становить 8,7 млн гривень.

Підсумовуючи сказане, Володимир Кальніченко зазначив, що у сільській місцевості проживає майже половина населення області, тому важливо не тільки досягти високого економічного розвитку села, але й значно підвищити життєвий рівень цих людей. Володимир Ілліч відмітив, що за останні роки в аграрному секторі області намітилися позитивні тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва. Водночас, додав він, загострилася демографічна ситуація, з інноваційним розвитком виробництва погіршується зайня­тість населення, зростає безробіття.

Тому посадовець наголосив, що необхідно продовжити об’єднання сільських територій у громади, впроваджувати інвестиційні проєкти, розвивати мале та середнє підприємництво, зокрема сімейні фермерські господарства, несільськогосподарське виробництво, сферу послуг у сільській місцевості, що дасть можливість створювати нові робочі місця. Також потрібно більше уваги приділяти розвитку сільсько­господарських обслуговуючих кооперативів, що сприятиме підви­щенню рівня доходів домогосподарств та самозайнятості насе­лення.

“Хочу наголосити, що ми повинні зробити все для того, щоб село розвивалося, зупинити процес руйнації соціальної сфери. Відтак, голови райдержадміністрацій разом з органами місцевого самоврядування мають знаходити правильні рішення для покращення розвитку села та зростання добробуту сільських мешканців”, – зауважив т.в.о. голови адміністрації.

Головне меню

Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству

Оголошення

Prev Next

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

Виїзний прийом громадян регіональним пре…

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області буде проводити виїзний прийом громадян 17 грудня 2019...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт