Новини в фотографіях

Prev Next

Відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації

on 23 липня 2019.

Сьогодні під головуванням т.в.о. голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимира Кальніченка відбулося розширене засідання колегії  облдержадміністрації. Участь у засіданні взяли голова обласної ради Михайло Загородний, заступники голови облдержадміністрації, керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, керівники територіальних підрозділів ЦОВВ, керівництво районів, голови міських (міст обласного значення) рад. Учасники засідання розглянули три питання порядку денного.IMG 9783одаколегія

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за перше півріччя 2019 року доповідала директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Олена Бохонська. Олена Валеріївна зазначила, що протягом першого півріччя 2019 року діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в області спрямовувалася на забезпечення подальшого комплексного розвитку регіону, належного життєвого рівня насе­лення та стабільної суспільно-політичної ситуації.

Особлива увага приділялася виконанню завдань і заходів Програми соці­ально-економічного розвитку Хмельницької області на 2019 рік, Стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на 2011-2020 роки, плану захо­дів з її реалізації та забезпеченню розвитку економічного потенціалу області.IMG 9425колегіяода

Промисловість

Олена Бохонська повідомила, що в області працюють понад 1000 промислових підприємств, на яких зайнято чверть працюючих (близько 49 тис. працівників).

Обсяг реалізованої промислової продукції за січень-травень 2019 року становив 18,4 млрд грн, що на 7,9% більше, ніж за відповідний період мину­лого року. В обсязі реалізації основну частку становила продукція підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 32,9%, виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 28%, гумо­вих і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – 15,5%, машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування – 6,1%.

Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу найвищий у м. Нетішин (54,5 тис. грн) та Старосинявському районі (46,7 тис. грн), найниж­чий – у Білогірському, Ярмолинецькому, Шепетівському районах (відповідно, 0,5, 0,7 та 1,0 тис. грн).

Індекс промислової продукції становив 87,5% (у січні-травні 2018 року – 91,9%).

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів обсяг промислового виробництва зріс на 2,5%.

У переробній промисловості виробництво продукції зменшилося на 9,1%, у тому числі у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – у 2,5 рази, машинобудуванні – на 17,7%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютю­нових виробів – на 16,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 1,8 %.

Разом з цим посадовець підкреслила, що збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з де­ревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 7,2%, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 5,9%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – на 1,4 %.

Чверть обсягу виробленої промислової продукції області припадає на виробництво ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Підприємством у звітному періоді на 150 днів було вимкнено енергоблок №1 у зв’язку із планово-попереджувальним ремонтом.

“Саме з цим і пов’язано зменшення індексу промислового виробництва на підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого по­вітря на 19,6%, що, у свою чергу, спричинило негативний вплив на загальний індекс промислової продукції області”, – наголосила Олена Бохонська.

Сільське господарство

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва за січень-червень 2019 року по всіх категоріях господарств становив 98,7%, у тому числі у тварин­ництві – 102,1%, рослинництві – 42,7 відсотка.

Олена Валеріївна зазначила, що основною причиною зниження індексу виробництва валової продукції сільського господарства в галузі рослинництва стало зменшення виробництва ягід, ранніх овочевих і зернових культур у червні поточного року через зміщення на декаду строків збирання.

За попередніми статистичними даними під урожай цього року посіяно 1,2 млн га сільськогосподарських культур, що на 8 тис. га менше минулоріч­них обсягів. Зменшення посівних площ виникло за рахунок недосіву пізніх культур унаслідок аномальних погодних умов, адже у травні випало від 4 до 6 місячних норм опадів, що є найбільшим показником за всі роки метеоспо­стережень, зокрема, кукурудзи на зерно недосіяно на площі понад 2 тис. га, сої – 5,0 тис. га, гречки – 1,5 тис. гектарів.

Стан посівів зернових культур дає підстави отримати урожай зернових близько 70 ц з гектара. За попередніми підрахунками передбачається отри­мати валовий збір зерна в обсязі 3500 тис. тонн, що на 300 тис. тонн менше, ніж мину­лого року.

Агроформування усіх районів розпочали комплекс збиральних робіт. На 10 липня ранні зернові та зернобобові культури зібрано на площі 19 тис. га (+ 2 тис. га до 2018 року), намолочено 95,3 тис. тонн зерна при середній уро­жайності 50 ц з гектара.

IMG 9443коленіяодаПосадовець повідомила, що за січень-травень 2019 року сільськогосподарськими підприємствами  реалізовано 17,5 тис. тонн м’яса в живій вазі, вироблено 73,6 тис. тонн молока та 388,5 млн штук яєць. У порівнянні з відповідним періодом минулого року ви­робництво молока зросло на 7,6%, яєць – на 6,3%, реалізація м’яса – на 2,3 %. Вирощування великої рогатої худоби до реалізації на забій збільши­лося на 9,1%, свиней – на 7,4 %.

На 01 липня 2019 року вже працює чотири фермерських господарства сімейного типу з виробництва молока (в Ізяславському, Полонському, Краси­лівському районах), в яких утримується 79 корів, у тому числі цьогоріч створено фермерське господарство “Молочна імперія” у Красилівському районі на 15 корів. Проводиться робота над створенням ще дев’яти фермерських господарств за підтримки проекту “Укрмілкінвест” в Ізяславському, Білогір­ському, Дунаєвецькому, Славутському, Хмельницькому, Красилівському та Шепетівському районах.

Протягом поточного року створено молочарський кооператив “Молочні Топори” в Ізяславському районі.

Енергозабезпечення та розвиток альтернативної енергетики

За інформацією ТОВ “Хмельницькгаззбут” та ТОВ “Хмельницьк­енерго­збут”, станом на 01 червня 2019 року рівень розрахунків за всіма катего­ріями споживачів за спожитий природний газ становив 103,3%, за спожиту електричну енергію – 88,6 %.

Борг за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, за всіма категоріями споживачів на 01 червня 2019 року становив 155,6 млн грн (населення – 108,5 млн грн). Борг за природний газ зменшився у порівнянні із попереднім місяцем із 638,9 млн грн до 516,5 млн гривень.

На Хмельниччині продовжує активно розвиватися напрям використання альтернативних відновлювальних джерел енергії.

Протягом першого півріччя уведено в експлуатацію 9 СЕС потужністю близько 50 МВт. Загалом в області з відновлювальних джерел енергії за звітний період вироблено 98,4 млн кВт/год електроенергії (у 2,4 ра­зи більше до відповідного періоду минулого року), з яких:

10 млн. кВт/год вироблено малими гідроелектростанціями області;

66,5 млн. кВт/год – сонячними електростанціями;

21,9 млн. кВт/год – біогазовими установками.

До найбільших проектів, реалізованих на території області, Олена Бохонська від­несла завершення будівництва та введення в експлуатацію:

ТОВ “Грінватех” СЕС у с. Станіславівка Віньковецького району потуж­ністю 9 МВт;

ТОВ “Сонячні Дунаївці” СЕС у с. Маків Дунаєвецького району (на ділянці площею 20 га) потужністю 10 МВт, яку планується збільшити;

ПП “Подільськенерго” на території с. Панівці Кам’янецьПодільського району піковою потужністю 63,8 МВт;

ТОВ “Теофіпольська енергетична компанія”, II черги біогазової установки по комплексному виробництву електроенергії з біогазу потужністю 10,5 МВт.

У квітні 2019 року в с. Кременчуки Красилівського району ТОВ “Агро Про Менеджмент” розпочало будівництво виробничого комплексу для підго­товки, зберігання, первинної та подальшої переробки зерна кукурудзи і побіч­них продуктів. Проект передбачає створення 300 нових робочих місць і встановлення сонячної електростанції поряд із зазначеним комплексом.

Будівництво та капітальні інвестиції

Директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури звернула увагу, що у звітному періоді будівельних робіт в області виконано на суму 968,06 млн гривень. Індекс буді­вельної продукції у порівнянні з відповід­ним періодом минулого року стано­вив 115,8% (десяте місце в державі).

Уведено в експлуатацію 64,29 тис. кв. метрів житла.

У січні-березні 2019 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1541,7 млн грн капітальних інвес­тицій, що в порівнянних цінах на 20,2% менше від обсягу капітальних інвес­тицій за відповідний період 2018 року.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 49,8% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 44,8%. На капітальний ремонт активів спрямовано 7,2% загального обсягу капі­тальних інвестицій. Головним джерелом капітальних інвестицій, як і раніше, залишаються власні кошти підприємств і організацій, за рахунок яких освоєно 70,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, зокрема, кредитів банків та інших позик, становила 4,9%. За рахунок коштів державного та місцевих бюджетів освоєно 10,3% капітальних інвестицій, коштів населення, витрачених на будівництво житла, – 12,9%.

Суттєву частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами сіль­ського, лісового та рибного господарств (36,6%), промисловості (25,7%). Капі­тальні інвестиції у житлове будівництво у порівнянні з минулим роком збільшилися на півтора відсотки.

Будівництво та ремонт доріг

Олена Валеріївна звернула увагу учасників колегії, що у 2019 році з Державного бюджету України на проведення робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг державного значення Хмельницької області передбачено 828,8 млн грн, що на 31% менше ніж торік.

За перше півріччя Службою автомобільних доріг в області освоєно 328,1 млн гривень. Зазначені кошти спрямовано на проведення ремонтних робіт, у тому числі 149,2 млн грн на експлуатаційне утримання доріг державного значення.

Цьогоріч для Хмельницької області передбачено субвенцію з держав­ного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користу­вання місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах на загальну суму 568,3 млн гривень.

На 01 липня 2019 року з Державного бюджету України надійшло 257,4 млн грн, з них використано 86,5 млн грн, у тому числі на:

поточний середній ремонт доріг загального користування місцевого зна­чення – 16,7 млн грн;

поточний дрібний ремонт та експлуатаційне утримання доріг загального користування місцевого значення – 63,8 млн грн;

капітальний ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 3,1 млн грн;

поточний середній ремонт вулиць і доріг комунальної власності – 2,9 млн гривень.

Іноземні інвестиції

Доповідачка повідомила, що обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 01 квітня 2019 року становив 198,2 млн дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 156,5 дол. (на 01 квітня 2018 року – 137,1 дол. США). У січні-березні 2019 року іноземними інвесто­рами вкладено 54,8 тис. дол. США прямих іноземних інвестицій (у відпо­відному періоді 2018 року – 38,4 тис. дол. США).

Загалом інвестиції надійшли з 36 країн світу. Із країн Європейського Союзу з початку інвестування внесено 187,2 млн дол. США (94,5% загального обсягу акціонерного капіталу).

Значні обсяги прямих іноземних інвестицій зосереджено на підприємствах промисловості (79,7% загального обсягу), оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (12,1%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном (4,5%).

14-15 березня 2019 року у м. Хмельницький проведено ІІІ Міжнародний економічний форум “Інвестиційні можливості Хмельниччини”, організаторами якого виступили Хмельницька обласна державна адміністрація, Хмельницька обласна рада та Хмельницька торгово-промислова палата. До участі у форумі було залучено кращих вітчизняних бізнес-експертів, іноземних експертів з Нідерландів, Канади, Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Китаю, Греції та Бельгії, представників підприємств області, органів державної влади, територіальних представництв центральних органів виконавчої влади, наукових установ тощо.

Під час заходу 30 суб’єктів господарювання Хмельниччини представили свої експозиції та продукцію на виставковій площі. Також відбулися двосторонні переговори В2В між вітчизняними й іно­земними бізнес-експертами та представ­никами бізнесу, влади і громадськості області.

17 травня відкрито Хмельницький інноваційний термінал компа­нії “Нова Пошта”, що є ключовим об’єктом інфраструктури вантажоперевезень компанії у Західній Україні. Загальна потужність терміналу становить 18 тис. відправлень за годину. Створено 300 робочих місць з умовами праці європейського рівня. Термі­нал побудовано з використанням кредитних коштів ЄБРР на суму 9,5 млн євро.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні-квітні 2019 року зовнішньоторговельний оборот товарів становив 335,3 млн дол. США (+3,1% до січня-квітня 2018 року), зазначила Олена Бохонська.

Експорт у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 0,1% та становив 191,8 млн дол., імпорт – на 7,4% (143,5 млн дол.).

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі становило 48,3 млн дол. (у січні-квітні 2018 року – 58,0 млн дол.). Коефіцієнт покриття експор­том імпорту становив 1,34 (по Україні – 0,89).

У порівнянні з січнем-квітнем 2018 року експорт зріс на 0,2 млн дол. США, що зумовлено збільшенням експортних поставок соняшникової олії, бобових та овочів до Індії – у 10,5 разів, Алжиру – у 6,4 рази (кукурудзи), Данії – у 4,1 рази (меблів, пластмасових виробів), США – у 2,2 рази (ниток синте­тичних або штучних), Ізраїлю – у 2,1 рази (кукурудзи), Нідерландів – у півтора рази (кукурудзи, олії соняшникової), Іспанії – в 1,9 рази (кукурудзи), Туреччи­ни – на 42,2% (насіння соняшнику, залишків і відходів харчової промисло­вості), Італії – на 38,1% (кукурудзи, соєвих бобів), Німеччини – на 8,6% (куку­рудзи, санітарно-керамічних виробів, необробленого алюмінію).

Зовнішньоторговельні операції у січні-квітні 2019 року область здійсню­вала з партнерами зі 109 країн світу.

За словами директора Департаменту, обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу збільшився у порівнянні з січнем-квітнем 2018 року на 12,4% та становив 102,9 млн дол. або 53,6% від загального обсягу експорту (у січні-квітні 2018 року – 91,5 млн дол., або 47,8%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійсню­валися до Німеччини, Польщі, Іспанії, Нідерландів, Італії. Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Єгипту, Туреччини, Ізраїлю.

З 05 по 08 червня 2019 року відбувся візит делегації області до Куявсько-Поморського воєводства (Республіка Польща). Під час візиту обговорено підпи­сання Програми торгово-економіч­ного, науково-технічного та культурного співробітництва між Хмельницькою областю та Куявсько-Поморським воєвод­ством на 2019-2021 роки.

Споживчий ринок та цінова ситуація

У своїй доповіді Олена Бохонська відзначила, що в області відкрито 15 об’єктів роздрібної торгівлі, 5 об’єктів ресторан­ного бізнесу, 3 об’єкти побутового обслуговування населення.

Здійснювалася системна робота з відстеження ситуації на споживчому ринку для своєчасного реагування на негативні тенденції.

Оборот роздрібної торгівлі за січень-травень 2019 року становив 9105,1 млн грн, що у порівняних цінах на 12,2% більше обсягу за відповідний період торік (по Україні – на 9,6%).

Індекс споживчих цін на товари та послуги у травні 2019 року відносно грудня попереднього становив 102,7% (по Україні – 103,6%); індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої – 102,7% (по Україні – 104,8%).

Ціни на більшість основних соціально важливих продовольчих товарів (19 позицій із 23) за січень-травень 2019 року були нижчими, ніж середні ціни по Україні, – зазначила посадовець.

За звітний період у населених пунктах області проведено 1096 ярмарків, на яких реалізовано 25,5 тис. тонн сільськогосподарської продукції на суму 294,0 млн гривень.

Здійснювався аналіз державних закупівель розпорядниками бюджетних коштів області через систему електронних державних закупівель ProZorro.

За січень-травень через систему ProZorro здійснено 16790 закупівель. З них 1490 – відкриті торги, 15300 – не конкурентні (опри­люднено звіти про закупівлю).

За рахунок закупівель через відкриті торги підтверджена економія стано­вить 168,6 млн гривень.

Найбільше конкурентних закупівель проведено райдержадміністраціями та органами місцевого самоврядування спільно з підзвітними їм розпоряд­никами у Дунаєвецькому (47 закупівель), Полонському (32) та Хмельницькому (30) районах, найменше – у Білогірському (1 закупівля), Віньковецькому (2), Теофіпольському (2), Волочиському (3) та Старосинявському (3) районах.

Розвиток підприємництва

Стан розвитку підприємництва характеризується позитивною динамікою основних фінансово-економічних показників діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва.

За оперативними даними Головного управління ДФС в області, на 01 липня на Хмельниччині кількість діючих малих і середніх підприємств збільшилася з по­чатку року на 233 одиниці та становила 13635 (у тому числі, 426 середніх підприємств).

Кількість працюючих суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб збільшилася з початку року на 421 особу та становила 53,9 тис. осіб.

Протягом січня-червня 2019 року до бюджетів усіх рівнів від суб’єктів малого та середнього підприємництва надійшло 2980,5 млн грн податкових платежів, що на 581,8 млн грн або на 19,5% більше ніж за відповідний період торік.

Вживалися заходи з подальшого вдосконалення роботи центрів надання адміністративних послуг. На сьогодні в області функціонує 32 таких центри, у тому числі 17 – при райдержадміністраціях, 6 – виконавчих комітетах місь­ких (міст обласного значення) рад та 9 – при органах місцевого самовря­ду­вання, утворених у результаті об’єднання територіальних громад.

На 01 липня 2019 року в області зареєстровано 269 регуляторних актів.

Виконання бюджетів

Олена Бохонська наголосила, що досягнуто позитивної динаміки надходжень до бюджетів усіх рівнів. За підсумками півріччя до бюджетів надійшло податків та платежів на суму 5249,6 млн грн, у тому числі до державного бюджету – 2165,1 млн грн, місце­вих бюджетів – 3084,5 млн гривень.

Обсяги податкових надходжень зросли на 20,9% або на 907,9 млн грн, у тому числі до державного бюджету – на 21,8% або на 386,8 млн грн, до місцевих бюджетів – на 20,3% або на 521,1 млн гривень.

До загального фонду місцевих бюджетів надійшло податків та зборів (без урахування міжбюджетних трансфертів) на суму 3234,1 млн грн, що ста­но­вить 105,9% до планових призначень на перше півріччя.

Усі міста обласного значення, райони, 43 об’єднані територіальні громади (крім Старосинявської) та обласний бюджет забезпечили виконання планових показників доходів загального фонду, затверджених місцевими радами на перше півріччя 2019 року.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи загального фонду бюджету області зросли на 19,2% або на 520,5 млн. гривень.

Обсяг надходжень доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одного жителя області у порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 20,3% та становив 2537,8 гривень.

Cеред об’єднаних територіальних громад у 2019 році 37 є недостатньо спроможними та отри­мують з державного бюджету базову дотацію. Високо спроможні шість громад, які перераховують реверсну дотацію, зокрема: Кра­силівська міська, Меджибізька селищна, Гуме­нецька, Розсошанська, Крупець­ка, Новоставецька сільські. І лише Волочиська міська об’єднана територіальна громада є середньо спроможною.

Найвищий рівень дотаційності у Китайгородській сільській громаді, в якої обсяг базової дотації у загальній сумі доходів становить 42,3 %.

Заробітна плата

“За підсумками січня-травня середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в області зросла на 19,5% у порівнянні з відпо­відним періодом минулого року та становила 8048,8 грн, що удвічі перевищує розмір мінімальної заробітної плати”, – підкреслила доповідач.

Індекс реальної заробітної плати до відповідного періоду минулого ро­ку становив 110,4 %.

У І кварталі найвищий рівень середньомісячної заробітної плати був у містах Нетішин (20037,0 грн), Славута (8922,0 грн) та Славутсько­му районі (8340,0 грн), найнижчий – у Теофіпольському (5978,0 грн), Білогірському (6268,0 грн) та Ярмолинецькому (6315,0 грн) районах.

Заборгованість із заробітної плати по області на 01 липня 2019 року становить 7,1 млн гривень. У порівнянні до початку року борг із заробітної плати по області зменшився на 6,2 млн гривень.

У структурі боргу заборгованість на економічно активних підприємствах становить 1,9 млн грн або 26,3% боргу підприємств області, підприємствах-банкрутах – 4,6 млн грн або 65,2% та економічно неактивних підприємствах – 0,6 млн грн або 8,5 %.

Протягом січня-червня 2019 року проведено 263 засідання, наради, засідання ро­бочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати і зай­нятості населен­ня, на які було запрошено 2392 роботодавці, заслухано 1497 суб’єктів господарювання.

Соціальне забезпечення

На 01 липня 2019 року на обліку в Єдиному державному автоматизо­ваному реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 284,5 тис. осіб. Про­тягом звітного періоду по області нараховано пільг на загальну суму 213,2 млн грн, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг – на суму 201,7 млн грн, на придбання твердого палива та скрапленого газу – 11,5 млн гривень.

Державну допомогу одержувало понад 90 тис. сімей з дітьми, малоза­без­печених сімей, осіб з інвалідністю, яким з початку року виплачено 933,0 млн гривень.

Протягом опалювального сезону 2018/2019 року житлові субсидії одер­жувало 158 тис. домогосподарств. З 01 травня 2019 року здійснено автома­тичне перепризначення житлових субсидій на наступний термін без звернення для 93 тисяч домогосподарств області.

На 30 червня функціонує 21 дитячий будинок сімейного типу, в яких виховуються 150 дітей-вихованців та осіб з числа статусних, і 107 прийомних сімей, в яких перебуває 197 прийомних дітей та осіб з числа статусних. Усього у прийомних сім’ях і дитячих будинках сімейного типу проживає 347 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Пенсійне забезпечення

Протягом першого півріччя поточного року забезпечено своє­часну ви­плату пенсій для 402,3 тис. пенсіонерів, на яку спрямовано 6082,4 млн грн, що на 757,6 млн грн (14,2%) більше, ніж за перше півріччя 2018 року.

Зібрано 2495,7 млн грн, що на 440,2 млн грн більше обсягів відповідного періоду минулого року. Доведене планове завдання виконано на 104,7 відсот­ка. Забезпеченість власними коштами для фінансування пенсій зросла на 2,4% проти відповідного періоду минулого року і становила 40,9%.

Освіта

Олена Бохонська поінформувала, що на сьогодні в області функціонує 762 заклади дошкільної освіти, у тому числі 179 у складі навчально-виховних комплексів, у яких діють групи ран­нього та дошкільного віку. Показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років різними формами дошкільної освіти, як і торік, становив 96 %.

З початку року створено 45 додаткових місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку у Деражнянському районі – 15, Полонській міській об’єд­наній територіальній громаді – 30.

Мережа загальноосвітніх навчальних закладів області включає 680 за­кладів загальної середньої освіти, у яких здобувають освіту понад 134,3 тис. учнів.

У рамках реформи децентралізації відбувається активне утворення об’єднаннях територіальних громад, освітніх округів та опорних навчальних закладів, які мають забезпечити рівний доступ усіх дітей до якісної освіти та забезпечити раціональне й ефективне використання ресурсів.

На сьогодні в області функціонує 20 опорних закладів освіти, до яких входить 23 філії. До опорних шкіл підвозять дітей із 41 населеного пункту.

“З вересня 2018 року усі школи області взяли участь у впровадженні Дер­жавного стандарту початкової загальної середньої освіти в рамках реалізації Концепції “Нова українська школа”. На реалізацію проекту для придбання мультимедійних комплексів, комп’ютерів, ноутбуків, меблів, дидактичних мате­ріалів та іншого обладнання торік було спрямовано близько 43,0 млн грн., з початку 2019 року – 20,4 млн гривень”, – зауважила Олена Валеріївна.

Організованим підвезенням до місць навчання та у зворотному напрямку охоплено усіх учнів, які проживають за межею пішохідної доступності.

Доступ до інформаційної мережі Інтернет мають 96% загальноосвітніх навчальних закладів.

На 01 липня функціонує 170 закладів з інклюзивним навчан­ням і ви­хованням, де навчається 548 дітей з особливими освітніми потре­бами, 192 дитини виховується в інклюзивних групах.

На оновлення матеріально-технічної бази, здійснення капітальних ре­монтів і реконструкції закладів освіти, упровадження заходів з енергозбе­реження за 6 місяців поточного року з державного та місцевих бюд­жетів освоєно понад 33,0 млн гривень.

Охорона здоров’я

На 30 червня 2019 року медичну допомогу населенню області надають 96 закладів охорони здоров’я: 40 лікарняних, 35 амбулаторно-поліклінічних закладів (у тому числі 31 центр ПМСД), 7 диспансерів, 4 санаторії, 2 станції переливання крові, 2 стоматологічні поліклініки, 1 будинок дитини та 5 інших закладів охорони здоров’я.

Основну увагу було зосереджено на зміцненні лікувально-діагностичної бази закладів охорони здоров’я та забезпеченні найуразливіших верств населення життєво необхідними препаратами.

Доповідачка наголосила, що з метою вдосконалення матеріально-технічної бази закладів охорони здо­ров’я, що надають медичну допомогу у сільській місцевості, продовжується бу­дівництво 27 амбулаторій з житлом для лікаря. У 18 амбулаторіях вже про­водяться внутрішні роботи, в останніх 9 будівництво ведеться повільними темпами.

Продовжується реконструкція приміщення обласного кардіологічного диспансеру, на базі якого планується створити обласний центр кардіології та кардіохірургії. На ці роботи заплановано у 2019 році 7120,9 тис. грн, за 6 міся­ців освоєно 2906,0 тис. гривень.

Продовжується також будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні та реконструкція існуючого стаціонарного корпусу під поліклініку. Виділено 37059,0 тис. грн, у тому числі з державного бюджету, – 7209,0 тис. грн, з обласного – 29850,0 тис. гривень.

Охорона навколишнього природного середовища

На виконання заходів Програми охорони навколишнього природного середовища Хмельницької області на 2016-2020 роки у 2019 році з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища виділено 20180,2 тис. грн на здійснення природоохоронних заходів.

Важливим залишається питання поводження з твердими побутовими відходами, особливо у сільській місцевості. У більшості сільських населених пунктів відсутні програми поводження з відходами, схеми їх санітарної очистки та правила благоустрою, що призводить до утворення стихійних сміттєзвалищ та погіршує екологічний і санітарний стан прилеглих територій.

Проблемним питанням на сьогодні є паспортизація місць видалення твердих побутових відходів на території селищних та сільських рад. Із 692 сіль­ських сміттєзвалищ твердих побутових відходів паспортизовано усього 408.

Полігони твердих побутових відходів у містах обласного значення є переван­таженими та потребують розширення або закриття, – підкреслила Олена Бохонська.

Реформа децентралізації

На 01 липня в області утворено 48 об’єднаних територіальних громад (63,2% площі області). До ОТГ увійшло 829 населених пунктів з населенням 563,325 тис. осіб (44,5% від населення області).

На цей час перспективний план формування територій громад області передбачає утворення на території області 62-х ОТГ. Розпорядженням Кабі­нету Міністрів України від 21 листопада 2018 року №901-р затверджено зміни до пер­спективного плану формування територій громад Хмельницької області. 45 гро­мад (72,6%), передбачених перспективним планом, вже створено, 3 ОТГ не передбачено у перспективному плані.

У поточному році облдержадміністрацією надано висновки на відповід­ність Конституції та законам України проектів рішень щодо утворення Плуж­ненської, Заслучненської сіль­ських, Нетішинської міської ОТГ.

Не утворено жодної ОТГ у Віньковець­кому та Старокостянтинівському районах.

Підсумовуючи, Олена Бохонська відзначила, що результати соціально-економічного розвитку Хмельниччини за перше півріччя 2019 року свідчать про необхідність продовження активної роботи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації.

Підбиваючи підсумки обговорення цього питання порядку денного т.в.о. голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко зазначив, що в області проведена значна робота з підвищення рівня соціально-економічного розвитку. Це, зокрема, стосується розвитку будівельної галузі, детінізації економіки, створення нових робочих місць, збільшення розміру заробітної плати.

Але разом з тим, наголосив Володимир Ілліч, необхідно ще більше зусиль спрямувати на забезпечення  самодостатнього розвитку територій, зокрема, на збільшення розміру плати за оренду земельних ділянок. “Саме від цих надходжень напряму залежить розвиток територіальних громад. І ми маємо робити усе, що залежить від нас на місцях, задля покращення добробуту людей”, – наголосив Володимир Кальніченко.

Головне меню

Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству

Оголошення

Prev Next

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

Виїзний прийом громадян регіональним пре…

Регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області буде проводити виїзний прийом громадян 17 грудня 2019...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт