Новини в фотографіях

Prev Next

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ТА ЙОГО РОЛЬ

on 02 липня 2019.

15-02-28-evro-souz-2До європейського Союзу входять 27 країн, що вирішили поступово об'єднати свої провідні технології, ресурси та разом творити своє майбутнє. Протягом періоду розширення, що триває вже понад 50 років, вони сформували зону стабільності, демократії та сталого розвитку, зберігаючи культурне розмаїття, толерантне відношення та індивідуальні свободи.

Діяльність ЄС заснована на чотирьох договорах. Перші три договори – Договір про створення Європейського  об'єднання вугілля та сталі, Договір про створення Європейського Економічного Співробітництва, відомий як Римський договір, підписаний 25 березня 1957 року, та Договір про створення Європейського співробітництва атомної енергії – створили Європейські Співтовариства, тобто систему прийняття загальних рішень у вугільній та сталеливарній промисловості, ядерній енергетиці та інших основних галузях економіки країн ЄС. Поступово, Європейське Економічне Співтовариство взяло на себе відповідальність за широке коло питань, в тому числі за соціальну, регіональну політику і питання охорони навколишнього середовища. Оскільки це об’єднання перестало бути виключно економічним співтовариством, згідно з четвертим договором – Договором про Європейський Союз, підписаним 7 лютого 1992 року в Маастрихті – його було перейменовано на Європейське Співтовариство. Саме цей договір і створив нову структуру, яка має як політичний, так і економічний характер і відома як Європейський Союз. 

ЄС є унікальним міжнародним утворенням, оскільки поєднує в собі ознаки міжнародної організації та держави, хоча формально не є ані тим, ані іншим. ЄС – це об’єднання демократичних європейських країн, що спільно працюють задля миру та процвітання. Країни ЄС утворили спільні інституції, яким делегували частину своїх повноважень у прийнятті рішень. Трьома основними інституціями ЄС є Європейський Парламент, що представляє інтереси громадян ЄС і безпосередньо ними обирається; Рада Європейського Союзу, що представляє окремі країни ЄС; та Європейська Комісія, що виражає інтереси ЄС в цілому. Цей інституційний трикутник виробляє політику та закони, які діють на території ЄС. 

Європейський Союз демонструє, яким чином країни можуть успішно об’єднати свої економічні та політичні  ресурси в спільних інтересах. Сприяючи становленню безпеки і стабільності в широкому світовому аспекті, ЄС допомагає створювати безпечніші і більш сприятливі умови життя в межах своїх власних кордонів. В той же час, Європейський Союз завжди готовий поділитися своїми здобутками та цінностями з країнами та людьми, що знаходяться поза його межами. 

Історично, першочергове завдання ЄС, створеного невдовзі після закінчення другої світової війни, полягало у згуртуванні націй та народів Європи. Однак, по мірі вступу до ЄС нових країн та розширення сфери його відповідальності, виникла необхідність у визначенні відносин Європейського Союзу з рештою країн світу. Подібно до того, як ЄС працює в межах власних кордонів для усунення торгових бар’єрів, розвитку менш заможних регіонів і сприяння мирній співпраці, він працює разом з іншими країнами та міжнародними організаціями над тим, аби переваги відкритих ринків, забезпечення економічного зростання та стабільності в нашому все більш взаємозалежному світі стали надбанням кожної людини. У  той самий час, ЄС відстоює свої законні економічні та торгові інтереси на міжнародній арені.

Ідея про те, що єдина Європа повинна діяти на світовій арені як єдине ціле, стала стимулом для співпраці країн ЄС у процесі вироблення послідовного підходу до реалізації зовнішньої політики. Протягом двох останніх десятиліть Європейський Союз активізує зусилля, спрямовані на те, щоб роль, яка відводиться йому в розв’язанні питань міжнародної політики, більш відповідала його економічному статусу. Конфлікти, що спалахнули в Європі після падіння Берлінської стіни, переконали лідерів ЄС у необхідності ефективних спільних дій. Це переконання було також підкріплене заходами щодо боротьби з міжнародним тероризмом.

Одним із головних завдань, які сьогодні постають перед Європейським Союзом, є розширення території миру, безпеки та добробуту за межі ЄС. Для виконання цього завдання Європейський Союз розробляє та реалізує спільну зовнішню політику та політику безпеки, виступаючи, тим самим, реальною силою, яка забезпечує стабільність, співпрацю та порозуміння в ширшому світовому контексті.

Наступні розділи цієї брошури більш детально познайомлять вас з роллю ЄС як найбільшого донора програм допомоги в світі, а також з програмами співпраці України з Європейським Союзом.

 

ПРОГРАМИ ЗОВНІШНЬОЇ ДОПОМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Європейський Союз є найбільшим донором у світі. Провідну роль в цьому процесі  відіграє Європейська Комісія, одна з трьох ключових інституцій ЄС, до функцій якої належить управління програмами зовнішньої допомоги ЄС та надання допомоги у розвитку по всьому світі

Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги або EuropeAid відповідає за виконання програм і проектів зовнішньої допомоги в усіх країнах світу. Завдання цього підрозділу Єврокомісії полягає в забезпеченні організованості та ефективності програм допомоги у розвитку. Головна увага при цьому приділяється досягненню максимальної користі та віддачі від коштів, що виділяються за програмами допомоги. EuropeAid докладає великих зусиль аби гарантувати, що підтримка, яка надається за його програмами, значною мірою сприяла виконанню завдань розвитку, визначених Європейським Союзом і Цілями розвитку тисячоліття ООН. Ефективна реалізація програм допомоги також сприяє підвищенню ролі Європейського Союзу на світовій арені.

EuropeAid має надзвичайну децентралізовану структуру. Це означає, що двоє з трьох штатних співробітників Європейської Комісії, задіяних у проектах з надання допомоги, працюють безпосередньо на місці реалізації проекту. Саме тому основна частина роботи з підготовки та виконання проектів здійснюється через представництва Європейської комісії у відповідних країнах.

Як гравець, діяльність якого у сфері розвитку є не лише активною, але й випереджальною, Євросоюз працює над вирішенням питань, які мають глобальний характер, таких як бідність, голод, стан довкілля, дотримання прав людини, здоров’я, освіта та цифрова нерівність. ЄС також реалізує програми та проекти в країнах по всьому світу, що сприяють належному врядуванню, розвитку людських ресурсів та соціальному розвиткові, безпеці, міграції, охорони довкілля тощо.

Для надання підтримки країнам-партнерам Європейський Союз використовує широкий спектр засобів. На період 2007-2013 років ЄС затвердив пакет з шести нових механізмів для надання зовнішньої допомоги, які докладніше описані нижче. 

Європейський інструмент сусідства та партнерства 

Європейський інструмент сусідства та партнерства (ЄІСП) є новим єдиним механізмом співпраці для 17 східних та південних сусідів ЄС, включаючи Україну. Головною метою ЄІСП є створення території спільних цінностей, стабільності та добробуту, тіснішої співпраці та поглибленої економічної на регіональної інтеграції завдяки охопленню широкого спектра сфер співробітництва.

Загальна сума коштів, виділених в рамках ЄІСП на семирічний період 2007-2013 років, сягає 12 мільярдів євро. В порівнянні з сумою коштів, виділеною для програм МЕДА (механізм фінансування для країн середземноморського партнерства) і TACIS (механізм фінансування для країн колишнього СРСР) протягом 2000-2006 років відбулося збільшення фінансування на 32%. Майже 90% коштів ЄІСП буде використано на реалізацію двосторонніх заходів, тобто ініціатив, розроблених для потреб конкретних країн, а також для регіональних заходів, до яких залучатимуться дві або більше країн-партнерів. Решта 10% будуть використані на нові сфери спільної діяльності, зокрема, програми транскордонного співробітництва та спеціальні ініціативи на зразок Інвестиційного фонду для країн – сусідів.

Європейський фонд розвитку (ЄФР)

У рамках Котонуської Угоди, що визначає основні принципи співпраці ЄС з країнами Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону, ЄФР надає допомогу 78 країнам. що є партнерами ЄС, а також заокеанським країнам і територіям країн ЄС.

Інструмент співробітництва з питань розвитку (ІСР) 

Цей механізм має три основні складові.

Перша – надання допомоги Південноафриканській Республіці та 47 країнам, що розвиваються, в Латинській Америці, Азії, Центральній Азії та на Близькому Сходу (лише тим країнам, на які поширюється дія Європейського інструменту сусідства та партнерства чи Європейського фонду розвитку).

Друга – підтримка реструктуризації цукрового виробництва  у 18 країнах Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського регіону.

Третя – проведення п’яти тематичних програм: інвестування в людські ресурси, захист навколишнього середовища та збалансоване управління природними ресурсами, включаючи енергоресурси, недержавні структури та органи місцевого самоврядування в розвитку, продовольча безпека, а також міграція та надання притулку.

Ці п’ять тематичних програм ІСР підтримують заходи в усіх країнах, що розвиваються, у тому числі і в країнах СНД.

Європейський інструмент з демократії та прав людини (ЄІДПЛ)

ЄІДПЛ сприяє розвитку демократії, верховенства права, дотриманню прав та основних свобод людини. ЄІДПЛ було розроблено для доповнення інших інструментів реалізації політики ЄС у цій сфері, від політичного діалогу та дипломатичних демаршів до різноманітних інструментів фінансової та технічної співпраці, включаючи як географічні, так і тематичні програми.

На період 2007-2010 років цей механізм має такі п’ять завдань:

1. Покращання ситуації щодо дотримання прав та основних свобод людини у країнах і регіонах, де спостерігається найбільший ризик їхнього порушення.

2. Посилення ролі громадського суспільства у забезпеченні дотримання прав та основних свобод людини, у підтримці мирного узгодження групових інтересів та у підсиленні участі та представництва громадськості у політичному житті

3. Підтримка заходів щодо захисту прав людини та демократії у сферах, на які поширюється дія Керівних принципів ЄС, включаючи заходи, що стосуються діалогу з питань прав людини, діяльності правозахисників, смертної кари, тортур та дітей у збройних конфліктах

4. Підтримка та зміцнення міжнародної та регіональної структури, що забезпечує захист прав людини, правосуддя, верховенства права та стимулює розвиток демократії

5. Створення атмосфери довіри демократичного виробничого процесу, посилення його надійності та прозорості, зокрема через присутність на виборах місій спостерігачів від ЄС.

Інструмент стабільності (ІС) 

Метою ІС є підтримка стабільності у країнах, що знаходяться в кризових ситуаціях, шляхом пошуку ефективних рішень, які допомогли б зберегти, створити чи відновити умови, необхідні для здійснення політики ЄС у галузі розвитку та співпраці. В контексті стабільних умов для реалізації програм співробітництва ЄС цей механізм допомагає розвивати потенціал як для того, аби боротися з конкретними загрозами світового та регіонального масштабу, так і для того, аби забезпечити готовність до врегулювання до кризових та після кризових ситуацій.

Інструмент співпраці у галузі ядерної безпеки 

У рамках цього механізму здійснюється фінансування заходів, спрямованих на досягнення кращого рівня ядерної безпеки, радіаційного захисту та вжиття ефективних засобів контролю за використанням ядерних матеріалів в інших країнах.

На період з 2007 по 2013 роки Європейських Союз виділив на фінансування  цієї програми 524 мільйони євро.

Програма TACIS 

Однієї з найбільш відомих програм ЄС, створених для надання допомоги країнам колишнього Радянського Союзу, включаючи Україну, є програма технічної допомоги TACIS.

Програма TACIS була започаткована Європейським Союзом у 1991 році для надання технічної допомоги 12 країнам Східної Європи та Центральної Азії (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Казахстану, Туркменістану, Киргизстану, Молдові, Росії, Таджикистану, Узбекистану та Україні). Основною метою програми було прискорення процесу економічних та політичних змін у цих країнах.

Основну увагу програми TACIS було зосереджено на достатньо масштабних проектах, що сприяли досягненню цілей Угод про партнерство та співробітництво між ЄС та країнами – партнерами.

TACIS надавала фінансування для реалізації програм у таких сферах:

· Підтримка інституціональних, правових та адміністративних реформ

·  Підтримка приватного сектора та сприяння економічного розвитку

·  Підтримка у подоланні соціальних наслідків перехідного періоду

·  Розвиток інфраструктурних мереж

·  Сприяння захисту навколишнього середовища та управління природними ресурсами

·  Економічний розвиток сільських районів

·  Підтримка ядерної безпеки

Напрямки, на які було спрямовано фінансування TACIS, обиралися таким чином, аби вони доповнювали один одного, і кожна програма, що діяла в одній або декількох країнах, була спрямована не більше ніж на три з вищезгаданих сфер (а також ядерну безпеку, виходячи з обставин у кожній країні).

Із самого початку завдання TACIS було визначено як «підтримка процесу переходу до ринкової економіки та демократичного суспільства у країнах Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії». Протягом 15-ти років у періоді з 1991 по 2006 років до концепції та механізму реалізації програми вносились суттєві зміни, аби забезпечити ії гнучку адаптацію до нового середовища та відповідність новим потребам.

Загалом, програма TACIS мала два основних етапи.

Протягом перших восьми років діяльність програми TACIS була переважно організована відповідно до потреб країн: на запит від міністерств країн СНД виділялись кошти головним чином, у вигляді одноразових мало масштабних проектів. І хоча ця початкова концепція була здебільшого орієнтована на підтримку проектів, вже тоді до неї завжди входили різноманітні секторні компоненти. Одним із найважливіших, наприклад, є розвиток приватного сектору, що залишається одним із пріоритетів співпраці й нині.

Починаючи з 2000 року розпочався новий етап співпраці між Європейським Союзом та країнами – партнерами. Він базувався на розумінні того, що співпраця є двостороннім процесом, і включав перехід від переходу, здебільшого «керованого потребами», до підходу, що більше базується на діалозі. Саме в ході реалізації цього етапу  програми виник принцип «національної відповідальності». Без врахування цього принципу результати програм ЄС мали б набагато обмеженіший вплив. Перехід до підтримки секторних програм також означав збільшення використання ресурсів та систем партнерських країн: допомога почала надходити через державні скарбниці, тим самим збільшуючи «національне володіння та відповідальність».

Євросоюз також розширив повноваження представництв Єврокомісії у країнах – партнерах, що сприяло кращому розумінню ситуації на місцях та потреб кожної країни.

Загальний бюджет програми TACIS у 7,3 мільярди євро за 15 років є значною сумою, яка все ж таки може вважається обмеженою з огляду на серйозність тих проблем, що потребували  вирішення. Але за допомогою TACIS було досягнуто докорінних змін та відчутного розвитку. За 15 років свого існування програма TACIS стала брендом дієвої допомоги та співпраці з Європейським Союзом. Програма ТАСІС ініціювала процеси, які в більшості випадків обумовили сталі зміни в суспільстві, економіці та інших пріоритетних галузях країн – партнерів ЄС.

Програма TACIS та її результати в Україні 

До 2006 року програма TACIS була одним з головних практичних інструментів співпраці ЄС та України, спрямованого на підтримку виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Співтовариством, його країнами – членами та Україною. Ця угода підписана 14 червня 1994 року, набрала чинності 1 березня 1998 року і є правовою основою для відносин між Україною та ЄС, забезпечуючи співпрацю у багатьох сферах, таких як політичний діалог, торгівля та інвестиції, економічне та законодавче співробітництво, а також культурні та наукові зв’язки.

У 1996-1999 роках програма TACIS в Україні була спрямована на роботу за такими трьома основними напрямками:

· Інституційні реформи і розвиток

· Економічні реформи і розвиток приватного сектора

· Енергетика та навколишнє середовище.

В 2000-2003 роках заходи програми TACIS були спрямовані на такі три основні сфери:

· Інституційні, правові і адміністративні реформи

· Надання підтримки у здійсненні економічних реформ і розвитку приватного сектора

· Розв’язання проблем, пов’язаних з соціальними наслідками перехідного періоду.

Протягом наступного періоду 2004-2006 роках програма TACIS підтримувала інституціональні, правові та адміністративні реформи, приватний сектор та економічний розвиток, а також сприяла пом’якшенню соціальних наслідків перехідного періоду.

Однією із загальних цілей програми TACIS була підтримка переходу до ринкової економіки. Цю загальну ціль було конкретизовано наступним чином: «Підтримувати перехід нових незалежних держав до дієвої ринкової економіки за допомогою створення необхідної кількості життєздатних підприємств, що зможуть впоратись з тиском конкуренції та ринковими силами».

Україні було надано підтримку за такими пріоритетними напрямками:

· Макроекономічна політика, законодавча база та соціальна адаптація

· Виробничій сектор, в тому числі питання приватизації, малі, середні підприємства та агенції з розвитку підприємництва

· Торгівля та розвиток, включаючи розвиток експорту та міжнародну сертифікацію

· Банківська діяльність, страхування та інші фінансові послуги

· Підсилення інституційного потенціалу.

У цей сектор було спрямовано близько 20% бюджетних асигнувань Європейської комісії. Уряд України в свою чергу ухвалив ряд нормативно-правових актів з метою регулювання загальних умов ведення бізнесу та підтримки цієї галузі.

1 грудня 2005 року ЄС визнав Україну державою з ринковою економікою. Україна виконала всі технічні вимоги та офіційно набула цього статусу на початку 2006 року. Це рішення стало відображенням значних економічних та соціальних зрушень в Україні, що відбулися протягом останніх років. Становлення ринкової економіки в Україні призвело до стрибка показника інвестицій в Україні. До 2005 року, в середньому за рік приріст в Україну прямих іноземних інвестицій з країн ЄС складав трохи більше 220 млн. євро. А вже у 2005 році приріст прямих іноземних інвестицій з країн ЄС-25 сягнув 5,5 млрд. євро. На 1 січня 2008 року сукупний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну з країн ЄС-27 склав 15,6 млрд. євро.

Однак становлення та забезпечення підтримки ринкової економіки в Україні не було єдиним напрямком допомоги, яку надавав ЄС протягом перехідного періоду.

Україна як ключовий стратегічний партнер для транзиту нафти та газу до країн Європейського Союзу має на меті зміцнити свою роль транзитної держави та посилити свої енергетичні зв’язки з ЄС. В рамках програми TACIS Україні було надано значну підтримку, спрямовану на реформування газового сектору. Суттєву увагу було приділено і питанням енергозбереження, які й надалі залишаються актуальними.

З метою підтримки ядерної безпеки протягом 1991-2006 років ЄС надав Україні допомогу у розмірі понад 621 млн. євро. У 2007 році Європейська Комісія та Україна розпочали  спільний проект (з залученням Міжнародного агентства з атомної енергії) з оцінки безпеки атомних електростанцій України. Україна за підтримки ЄС продовжила модернізацію атомних електростанцій у контексті переглянутого інтегрованого проекту заходів з модернізації енергетичної галузі. Відбулося подальше посилення органу регулювання ядерної енергетики. Завершені роботи зі стабілізації існуючого об’єкту «Укриття» на Чорнобильській АЕС і підписано контракт на будівництво нової безпечної захисної споруди, головної частини всієї програми реабілітації ЧАЕС. Значного успіху вдалося досягнути у завершені будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива, а також тимчасового сховища твердих відходів.

З метою подальшого утвердження прав людини та посилення ролі громадського суспільства у просування демократичних цінностей, в рамках Європейської ініціативи з демократії та прав людини протягом 2001-2008 років в Україні реалізована понад 50 проектів на загальну суму близько 6 млн. євро. Значна частка цих проектів стосувалась моніторингу порушень прав людини та покращенню доступу громадян до правосуддя.

Базуючись на Законі України «Про сільськогосподарську кооперацію» 1997 року, програма TACIS сприяла розвитку організацій кооперативів в Україні. Проект, що завершився навесні 2001 року, запровадив законодавчі зміни та допоміг створенню 75 обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів. Проект також пожвавив обговорення питань фінансування  сільськогосподарського сектору, акцентуючи увагу на питаннях кредитування кооперативів.

Протягом останнього десятиліття Україна досягла суттєвого прогресу, ухвалюючи стратегічні документи та запроваджуючи реформи в сфері людського розвитку. Одним з важливих проектів в сфері охорони здоров’я у 2000-2003 роках стала спільна масштабна ініціатива Євросоюзу та США з профілактики та інформування про ВІЛ/СНІД.

Однак, Україна все ще відчуває деякі складнощі. Наприклад, в галузі освіти помітні нерівний  доступ громадян до отримання освіти, погіршення її якості, а також низька ефективність у використанні ресурсів. Вилучення застарілих спеціальностей та залучення приватного сектору залишаються завданнями України у реформуванні професійно – технічній освіті. Проекти транскордонного співробітництва в рамках програми TACIS на 2004-2006 роки безпосередньо віддзеркалювали цілі Європейської політики сусідства: надати можливість співпрацювати обом сторонам кордону ЄС для подолання спільних викликів, таких як соціально-економічний розвиток прикордонних територій, охорона навколишнього середовища та боротьба з інфекційними захворюваннями, нелегальна міграція та торгівля людьми, ефективне управління кордонами та між людські контакти.

 

ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА СУСІДСТВА ТА УКРАЇНА 

Європейську політику сусідства (ЄПС) було розроблено у 2004 році з метою уникнення появи нових ліній поділу між розширеним ЄС та його сусідами. ЄПС сприяє зміцненню добробуту, стабільності та безпеки  як країн ЄС так і сусідніх держав  і потребує дій як з боку країн – сусідів, так і з боку Європейського Союзу.

Європейська політика сусідства розповсюджується на країни, що межують з ЄС: Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменію, Грузію, Єгипет, Ізраїль, Йорданію, Ліван, Лівію, Марокко, Молдову, окуповані Палестинські Території, Сірію, Туніс та Україну. Хоча Росія є також сусідом ЄС, її відносини з ЄС розвиваються в рамках стратегічного партнерства.

Принципи Європейської політики сусідства вперше було викладено у Повідомленні Європейської Комісії під назвою «Розширена Європа» у березні 2003 році, а в травні 2004 року з’явився більш детальний Стратегічний документ щодо Європейської політики сусідства. У Повідомленні від грудня 2007 року Комісія встановила цілі та визначила напрямки, де були необхідні додаткові зусилля з боку ЄС для підтримки ЄПС у 2008 році та в майбутньому, а саме:

· Ширші зобов’язання щодо сприяння економічній інтеграції та покращення доступу до ринку

· Більш амбітні досягнення у сфері керованої міграції: спрощення законних короткострокових подорожей, спрощення процедури отримання віз для певних категорій населення, наприклад, студентів, бізнесменів, представників неурядових організацій, журналістів, державних службовців, використовуючи можливості відповідно до існуючих правил

· Подальша участь у врегулюванні «заморожених» конфліктів у сусідніх  країнах, використовуючи повний спектр інструментів, що є в розпорядженні ЄС

· Посилена підтримка з боку ЄС реформ у країнах – партнерах в таких сферах як енергетика, зміна клімату, навколишнє середовище, рибальство, транспорт, морська політика, дослідження, інформаційне суспільство, освіта, зайнятість та соціальна політика

· Більш особистих контактів між людьми, більш обмінів за освітніми програмами та між молоддю, дослідниками, представниками громадського суспільства та культурної сфери, підприємцями, профспілками, регіональними органами влади та органами місцевого самоврядування

· Тісніша політика та регіональна співпраця.

Своїм сусідам Європейський Союз запропонував привілейовані відносини, що будуються на взаємних зобов’язаннях стосовно відданості спільним цінностям: демократія та права людини, верховенство права, належне врядування, принципи ринкової економіки та сталий розвиток. ЄПС виходить за межі існуючих відносин, пропонуючи країнам – учасницям глибші взаємини на політичному рівні та ширшу економічну інтеграцію. Рівень очікувань від таких відносин залежатиме від міри, в якій ці цінності  поділятимуть партнери. ЄПС залишається відмінним від процесу розширення і не має на меті визначити, як у майбутньому розвиватимуться відносини країн – партнерів з ЄС.

Для подальшого розвитку та поглиблення стосунків з країнами – партнерами, розбудови спільної зони стабільності, безпеки та добробуту, ЄС та кожна країна – партнер в рамах ЄПС дійшли згоди щодо цілей реформування цілого ряду сфер в рамках таких «спільних» напрямків як співробітництво з питань політики та безпеки, економічні та торгівельні аспекти, мобільність, довкілля, інтеграція транспортних та енергетичних мереж, а також співробітництво в галузі науки та культури. ЄС надає фінансову та технічну допомогу для сприяння процесу досягнення цих цілей, підтримуючи, таким чином, власні зусилля країн – партнерів.

Співпраця в рамках Плану дій Україна-ЄС 

Основним інструментом реалізації Європейської політики сусідства на національному рівні є двосторонні Плани дій, прийняті на погоджені між Європейським Союзом та кожною країною-партнером. План дій визначає програму політичних та економічних реформ і короткострокові та середньострокові пріоритети.

21 лютого 2005 року на засіданні Ради з питань співпраці між Україною на ЄС було офіційно затверджено трирічний План дій Україна-ЄС. У березні 2008 року ЄС та Україна опублікували спільну доповідь про виконання дій, в якій було подано огляд досягнень та зрушень в таких сферах як політичний діалог, соціально-економічні реформи, торгівля, ринок та регуляторні реформи, юстиція, свобода та безпека, транспорт, енергетика, довкілля, інформаційне суспільство та науково – дослідна діяльність, освіта та охорона здоров’я. Також було ухвалено рішення про подовження Плану дій ще на один рік, а з 2009 року його замінить новий практичний інструмент, що визначатиме подальшу програму реформ. В квітні 2008 року Єврокомісія також презентувала більш детальний звіт, який окреслює поступ, досягнутий в ході виконання Плану дій.

Протягом 2005-2008 років допомогу ЄС Україні головним чином було направлено на підтримку реалізації ключових завдань, визначених Планом дій, які, в свою чергу, покликані забезпечити процес реформування.

Сума допомоги ЄС Україні в рамках програми TACIS зросла з 88 млн. євро у 2005 році до 100 млн. євро у 2006. Після того як у 2007 році вступив в дію Європейський інструмент сусідства та партнерства, загальна сума фінансової і технічної допомоги зросла до 144 млн. євро, що втричі перевищує обсяг у 2002  році. Загальна сума фінансування, запланована для України в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства на період 2007-2010 років складає понад 500 млн. євро. Пріоритетними сферами співпраці залишаються енергетика, торгівля, питання підтримки угоди про реадмісію. Підтримка розвитку політичної сфери, а також проведення реформ, передбачених Планом дій Україна-ЄС, забезпечується також за допомогою інструментів Twinning та TAIEX.

На регіональному рівні співробітництво відбувається в транспортній, енергетичній сферах, з питань охорони навколишнього середовища, а також управління на кордонах, включаючи діяльність Місії ЄС з прикордонної допомоги України та Молдові (EUBAM).

Співпраця з сусідніми країнами підтримується за допомогою реалізації програм транскордонного співробітництва, що включає в себе прикордонну інфраструктуру, забезпечення управління та регіональний розвиток. Окрема тематична програма «Міграція та надання притулку» доповнює розпочату в Україні політику та регіональне співробітництво у цій дуже важливій сфері. Підтримка громадського суспільства в сфері прав людини та демократизації забезпечується рамках Європейського інструменту з демократії та прав людини. Також продовжується активна підтримка в сфері ядерної безпеки, що розпочалася ще на початку 90-их років. В сфері освіти співпраця та реформи відбуваються через програми Tempus, Erasmus, Mundus, Jean Monnet та деякі інші.

З 2007 року, який позначає початок нового бюджетного циклу в ЄС, фінансову та технічну підтримку Європейської політики суспільства та країн, що в неї входять, забезпечує Європейський інструмент сусідства та партнерства. 

 

СУЧАСНІ ФОРМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС 

У 2007 році ЄС запровадив Європейський інструмент сусідства і партнерства (ЄІСП), який замінив програму TACIS та сформулював нові пріоритети діяльності ЄС.

Починаючи з 1 січня 2007 року Європейський інструмент сусідства і партнерства став основним джерелом фінансування для 17 країн-партнерів ЄС, включаючи Україну. Розроблений задля стратегічного продовження існуючих раніше програм, головною метою ЄІСП, як вже було зазначено вище, є створення території спільних цінностей, стабільності та добробуту, тіснішої співпраці та поглибленої економічної та регіональної інтеграції завдяки охопленню широкого спектру сфер співпраці.

Можна виділити такі інноваційні напрямки та механізми ЄІСП:

· Транскордонне співробітництво

· Механізм сприяння реформам управління

· Програми Twinning та TAIEX

· Бюджетна підтримка.

Транскордонне співробітництво

Транскордонна співпраця на зовнішніх кордонах ЄС є ключовим пріоритетом для Європейської політики сусідства. Запровадження Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) значно збільшило обсяг транскордонного співробітництва як кількісно, так і якісно.

У рамках програм транскордонного співробітництва фінансуються спільні програми, що виконуються сусідніми країнами. Головна мета таких програм полягає в підтримці сталого розвитку по обидва боки зовнішніх кордонів ЄС, у допомозі задля зменшення різниці у стандартах життя, у розв’язанні існуючих проблем та наданні додаткових можливостей, пов’язаних із розширенням ЄС і близькістю регіонів через їх наземні й морські кордони.

Зокрема, програми транскордонної співпраці спрямовані на:

· Підтримку економічного та соціального розвитку в регіонах по обидва боки спільних кордонів

· Розв’язання спільних проблем у таких сферах як захист довкілля, охорона здоров’я, боротьба з організованою злочинністю

· Надійність та безпеку кордонів

· Підтримку місцевих транскордонних ініціатив з розвитку безпосередніх контактів між людьми.

Протягом 2007-2013 років Євросоюз надасть близько 1 мільярду євро на посилення транскордонного співробітництва. Українські місцеві органи влади, недержавні організації та інші інституції мають можливість отримати фінансову підтримку за трьома програмами співробітництва: Польща-Білорусь-Україна, Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна та Румунія-Україна-Молдова. Також Україна отримає частину фінансування в рамках Програми басейну Чорного моря, та програм-наступників CADSES – Центральноєвропейської Програми та Південно-Східного Європейського Простору.

Механізм сприяння реформам управління

Ще однією інновацією є запровадження Механізму сприяння реформам управління (Governance Facility). Цей механізм надає додаткові ресурси тим партнерам, які продемонстрували найбільші досягнення у реалізації реформ щодо запровадження принципів належного врядування, визначених у Планах дій. Загальний бюджет цього механізму на період 2007-2013 років складає 300 млн. євро.

У 2007 році Україна отримала 22 млн. євро з Механізму сприяння реформам управління на додаток до 120 млн. передбачених в рамках ЄІСП на цей рік. А в 2008 році через цей механізм Україні було надано додаткові 16, 6 млн. євро, в той час як сума фінансування в рамках ЄІСП склала 122 млн. євро.

Наступною інновацією є програми Twinning (Твіннінг, від англ. twinning – подвоєння, споріднення) та TAIEX (Інструмент технічної допомоги та обміну інформацією). Ці програми є інструментами співпраці між державними органами у країні-партнері та відповідною інституцією у країні ЄС. Метою цих інструментів, які вже довели свою ефективність протягом 2004-2006 років, є удосконалення та модернізація органів влади східних та південних країн-сусідів ЄС.

Twinning

Twinning – це ініціатива Європейської Комісії, що була започаткована для допомоги країнам-кандидатам на вступ до ЄС набути необхідних навичок та досвіду щодо прийняття і впровадження законодавства ЄС, а також контролю за його дотриманням. З 2003 року проекти Twinning стали доступними для деяких нових незалежних держав Східної Європи та для країн Середземноморського регіону. Такі проекти надають можливість співпрацювати експертам державного сектору країн ЄС та аналогічних інституцій країн-партнерів задля досягнення конкретних результатів.

Проекти Twinning починаються з призначення експерта – радника з країни ЄС, який працюватиме в державних органах країни-партнера протягом усього терміну виконання проекту. Проекти включають низку заходів, що організовані відповідними державними органами, наприклад семінари, тренінги, місії експертів та консультування.

Окрім виконання вимог, викладених у двосторонніх угодах ЄС з країнами-партнерами, проекти Twinning мають бути спрямовані на розробку структурних реформ. Наприкінці кожного проекту будь-яка нова чи адаптована система має бути самодостатньою та працювати під керівництвом країни-партнера. Проекти також мають включати певні елементи, що стосуються наближення до законодавства ЄС.

Україна стала першою з країн СНД, де було розпочато реалізацію ініціативи Twinning. Станом на другу половину 2008 року в Україні проекти Twinning реалізуються в таких сферах:

· Гармонізація стандартів Україні у цивільній авіації з нормами законодавства ЄС

· Посилення регуляторної та юридичної складової регулювання енергетичного сектору

· Впровадження конкурентного законодавства в Україні

· Зміцнення стандартизації, ринкового нагляду, метрології, законодавчої метрології, з оцінки відповідності та споживчої політики в Україні

· Підтримка співпраці України з Європейським Союзом у космічній галузі

· Допомога в запровадженні нової системи державного фінансового контролю

· Посилення діяльності Національного агентства з акредитації України.

Близько 20 проектів Twinning очікують на впровадження, зокрема, у таких сферах як посилення адміністративної спроможності державної митної служби, безпека харчових продуктів, розвиток українського центру сприяння іноземному інвестуванню як основному органу із залученням іноземних інвестицій, допомога Міністерству навколишнього природного середовища України у впровадженні закону про екологічний аудит та деякі інші.

TAIEX

TAIEX (Technical Assistance Information Exchange) – це інструмент зовнішньої допомоги, що надається Європейською Комісією для обміну інформацією з метою розбудови інституціональної спроможності, необхідної для адаптації національного законодавства до європейських норм.

ТАІЕХ був заснований Генеральним директоратом Європейської Комісії з питань розширення у 1996 році як програма, що покликана допомагати країнам-кандидатам у стислі терміни розв’язати питання запровадження законодавства ЄС (acquis communautaire).

З 2006 року відмінними рисами інструменту ТАІЕХ в Україні є сфокусованість на розв’язанні конкретних проблем розвитку та інтеграції, що вимагає від держаних органів влади України ініціативного підходу, самостійного визначення своїх потреб, підготовки і подання заявок та мобільності, що дає змогу використовувати його для вирішення нагальних питань.

У рамках інструменту ТАІЕХ за рахунок коштів ЄС здійснюються такі послуги:

· Надання експертів країнам-партнерам у якості радників, які допомагають розробляти законодавство відповідно до норм та стандартів ЄС

· Навчальні візити, що дають змогу службовцям з країн-партнерів вивчити досвід країн ЄС у вирішенні практичних питань, пов’язаних із впровадженням і забезпеченням дотримання норм та стандартів ЄС

· Організація і проведення семінарів та робочих зустрічей з метою роз’яснення аспектів норм та стандартів ЄС широкій аудиторії.

Впродовж вересня 2006 – грудня 2008 років представники органів державної влади України отримали методичну допомогу в рамках 86 заходів ТАІЕХ (як за кордоном, так і в Україні) в таких сферах як безпека та юстиція, внутрішній ринок, транспорт, навколишнє середовище та енергетика, сільське господарство та безпека харчових продуктів, державні фінанси, конкурентна політика та інші.

Бюджетна підтримка з боку ЄС

Протягом тривалого часу Європейський Союз надавав іншим країнам так звану «макроекономічну підтримку». Сьогодні такий механізм співпраці називають «загальною бюджетною підтримкою», оскільки підтримується не лише макроекономічна стабільність, але й надається допомога у впровадженні національної політики та стратегій з таких питань як економічне зростання та зниження рівня бідності. Макроекономічні питання все частіше розглядаються як критерії правомірності під час розгляду можливості надання загальної бюджетної підтримки або галузевої бюджетної підтримки.

Відповідно до правил ЄС, бюджетну підтримку може бути надано, якщо управління державними витратами країни-партнера достатньо прозоре, надійне та ефективне та якщо країна-партнер застосує надані рекомендації в сфері економіки.

Починаючи з 2007 року Європейський Союз запровадив в Україні програму бюджетної підтримки. Кошти бюджетної підтримки надаються безпосередньо в державний бюджет України на реалізацію реформ. Основними секторами, для розвитку яких надаватиметься вказана допомога, є управління державними фінансами, енергетика, а також процеси реадмісії, тобто повернення нелегальних мігрантів до країн їх походження.

У вересні 2008 року Міністром економіки України, Національним координатором з питань допомоги Європейського Союзу Богданом Данилишиним було підписано Угоду про фінансування програми зовнішньої допомоги ЄС «Підтримка впровадження Енергетичної стратегії України». Ця міжнародна угода є першим договором, підписаним з боку України в рамках Європейського інструменту сусідства та партнерства, який передбачає надання прямої бюджетної підтримки Україні. Загальний бюджет програми становить 87 млн. євро, з яких пряма бюджетна підтримка – 82 млн. євро, технічна допомога, спрямована на впровадження бюджетної підтримки, - 5 млн. євро. Кошти прямої бюджетної підтримки надходять безпосередньо до державного бюджету України і будуть спрямовані на підтримку реалізації Енергетичної стратегії України. Перелік та пріоритетність заходів, які мають бути здійсненні за рахунок зазначених коштів, визначатимуться урядом України.

Східне партнерство – нова амбітна глава у відносинах ЄС зі східними сусідами

У грудні 2008 року Європейська Комісія опублікувала повідомлення про Східне партнерство – ініціативу, що покликана визначити новий вимір політики у Східні Європі. Східне партнерство є кроком до змін у відносинах ЄС з Вірменією, Азербайджаном, Білоруссю, Грузією, Молдовою та Україною. Цей механізм передбачає підвищення рівня політичної взаємодії, включаючи перспективу нового покоління угод про асоціацію, далекосяжну інтеграцію в економіку ЄС, спрощення перетину кордону ЄС для громадян за умови дотримання вимог безпеки, посилення механізмів енергетичної безпеки на користь усіх зацікавлених сторін, а також зростання фінансової допомоги. ЄС пропонує більш інтенсивну поточну підтримку реформ країн – партнерів через Комплексну програму інституційного розвитку та нові багатосторонні заходи, які нададуть можливість об’єднати усіх партнерів при вирішенні спільних викликів. Пропозиція нового партнерства включає нові заходи, спрямовані на підтримку соціально – економічного розвитку у зазначених шести країнах, а також п’ять ключових  ініціатив, які стануть конкретним свідченням підтримки ЄС.

Поступові розширення Європейського Союзу сприяли все більшому його географічному зближенню зі східними сусідами, а реформи, підтримані Європейською політикою сусідства, наблизили ці країни до нього у політичному та економічному відношенні. Зростає також і відповідальність ЄС за надання допомоги своїм партнерам для вирішення політичних і економічних викликів, що стоять перед ними, а також для підтримки їхнього прагнення тісніших зв’язків, не в останню чергу у світлі конфлікту у Грузії, що відбувся влітку 2008 року.

Для реалізації Східного партнерства буде залучено додаткові кошти. Загальна допомога для 6 сусідніх країн, охоплених цією програмою поступово зростатиме з 450 млн. євро у 2008 році до 785 млн. євро у 2013 році. Це означає, що протягом 2010-2013 років буде додатково надано 350 млн. євро. Крім того, для втілення програми Східного партнерства буде залучено 250 млн. євро, які раніше було заплановано для інших програм у рамках Європейської політики сусідства.

Україна як основний партнер ЄС на Сході, вже має тісні двосторонні зв’язки з Євросоюзом. Східне партнерство надасть можливості значно посилити спільну роботу на рівні Україна-ЄС, зокрема, у напрямку наближення законодавства України та європейських стандартів. Крім того, Східне партнерство урізноманітнить співпрацю України з ЄС. Фактично, Східне партнерство, яке базується на економічній інтеграції та наближенні законодавства країн-партнерів до європейських стандартів, сприятиме формуванню зон вільної торгівлі між ЄС і Східними партнерами, що, безумовно, укріпить економіку України.

Східне партнерство передбачає поглиблення двосторонніх відносин між ЄС та країнами-партнерами та запровадження нової багатосторонньої основи для співпраці. Основними пунктами цієї ініціативи є:

·  Нові угоди про асоціацію, включаючи глибокі та всеохоплюючі угоди про зони вільної торгівлі

· Комплексні програми за фінансової підтримки ЄС для покращання адміністративної спроможності країн – партнерів

· Поступова інтеграція в економіку ЄС із дотриманням асиметрії, необхідної економікам країн – партнерів

· Заохочення країн – партнерів до розвитку мережі вільної торгівлі між ними, яка може пізніше приєднатися до Економічного співтовариства сусідства

· Укладення «договорів мобільності та безпеки», які сприятимуть простішому законному перетину кордону ЄС, посилюючи при цьому заходи, спрямовані на боротьбу з корупцією, організованою злочинністю та незаконною міграцією

· Вивчення можливості для розвитку трудової мобільності з перспективою більшої відкритості ринку праці ЄС

· Активізація програм, спрямованих на соціально – економічний розвиток країн – партнерів

· Створення чотирьох багатосторонніх політичних платформ: демократія, належне управління та стабільність; економічна інтеграція та зближення з політичними курсами ЄС; енергетична безпека; та контакти між громадянами для подальшої підтримки окремих реформ країн – партнерів

· 5 ключових багатосторонніх ініціатив:  програма інтегрованого управління кордонами; сприяння розвитку малих і середніх підприємств; сприяння розвитку регіональних ринків електроенергії, енергоефективності та відновлювальних джерел енергії; розвиток Південного енергетичного коридору; та співпраця з попередження стихійних лих і техногенних аварій, готовності до них і реагування

· Посилення соціально-культурних контактів і ширше залучення громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін, включаючи Європейський Парламент.

Значна кількість пропозицій для Східного партнерства вже реалізовані або почали реалізовуватися на двосторонньому рівні між Україною та Європейським Союзом. Серед них Угода про асоціації, діалог щодо скасування візового режиму, створення зони вільної торгівлі та інші.

Реалізацію Східного партнерства буде розпочато на спеціальному саміті Східного партнерства навесні 2009 року, на якому лідери країн ЄС та країн-партнерів ухвалять політичну декларацію про партнерство, визначать його основні цілі та принципи, а також загальні напрямки процесу співпраці.

 

Головне меню

Купить новостройку с отделкой. Где купить однокомнатную квартиру в новостройке? Купить новостройку недорого. Оценка стоимости недвижимости. Какая рыночная оценка недвижимости? Принципы оценки недвижимости. Теплый пол своими руками. Как сделать теплый пол в доме. Монтаж водяного теплого пола. Не включается ноутбук. Скажите почему не включается ноутбук. Ноутбук включается и сразу выключается. Быстрый кредит наличными. Где быстро взять кредит без справок. Оформить быстрый кредит. Топ wow сервера. Где скачать последний клиент wow? Самый лучший сервера world of warcraft. Ленточная пилорама цена. Ленточная пилорама своими руками чертежи. Скачать чертежи ленточной пилорамы. Аренда квартир без посредников. Длительная аренда квартир без посредников и прочих. Аренда однокомнатной квартиры.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Відділ освіти
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству
Ярмолинецька районна філія Хмельницького обласного центру зайнятості

Оголошення

Prev Next

Регіональне відділення Фонду державного …

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Вінницькій та Хмельницькій областях повідомляє, що через електронну торгову систему - Державне підприємство...

Read more

Про нелегальні АЗС

На виконання пункту 1 розділу 6 протоколу засідання Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №29 розпорядженням голови облдержадміністрації від 28.12.2019 №915/2019-р...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт