Новини в фотографіях

Prev Next

За інформацією наданою Головним управлінням статистики

on 14 січня 2019.

Соціально-економічне становище області у січні–листопаді 2018 року

Населення

Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2018р. становила 1266,9 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2018р., чисельність наявного населення скоротилась на 7553 особи. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення – 7064 особи, міграційне скорочення становило 489 осіб.

Протягом січня–жовтня 2018р. на Хмельниччині народилось 9182 немовляти, зареєстровано 16246 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (13,5%), третє – зовнішні причини смерті (4,9%).

Ринок праці

Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (за результатами вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 9 місяців 2018р. становила 572,3 тис.осіб, з яких 525,6 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (46,7 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років становив 56,2%, у працездатному віці – 65,2%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,2%, працездатного віку – 8,5%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж листопада 2018р. збільшилась на 17,8% і на кінець місяця становила 10,1 тис. осіб.  Із загальної кількості безробітних 55,5% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з жовтнем 2018р. збільшився на 0,2 в.п. і на кінець листопада 2018р. становив 1,3% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,1% та 1,5% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю в листопаді 2018р., становила 7,1 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2652 грн, що на 28,8% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2018р. порівняно з жовтнем 2018р. зменшилась на 17,0% і на кінець місяця становила 2,2 тис.од (на кінець листопада 2017р. – 1,6 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець листопада 2018р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом – 27,4% від загальної кількості заявлених вакансій, ще 20,8% – на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, 18,0% – на працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,9%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію на кінець листопада 2018р. відносно жовтня 2018р. збільшилось із 3 до 5 осіб та коливалося від 1 особи в м.Хмельницькому до 67 осіб у Білогірському районі.

 Доходи населення

У січні–листопаді 2018р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівників підприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 7199 грн, що в 1,9 раза більше мінімальної заробітної плати (3723 грн) і на 24,3% більше порівняно з відповідним періодом 2017р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали підприємства фінансової та страхової діяльності, а серед промислових видів діяльності – постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 та 1,6 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 51,4% та 68,2% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. становив 112,1%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 грудня 2018р. становила 12,9 млн.грн, або 0,8% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2018р., при цьому 57,0% – на економічно активних підприємствах, 40,8% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та 2,2% – на економічно неактивних підприємствах.

На початок грудня 2018р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали заробітну плату 410 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому по 17984 грн, що в  2,3 раза більше, ніж середня заробітна плата за листопад 2018р.

 Соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 215,2 тис. домогосподарств (на 35,6% менше відповідного періоду 2017р.), з них у міських поселеннях – 125,8 тис., у сільській місцевості – 89,4 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2018р. становила 90,0 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 56,2 млн.грн, у сільській місцевості – 33,8 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2018р. збільшився порівняно з листопадом 2017р. на 7,6% і становив 573,8 грн.

Крім того, в січні–листопаді 2018р. 26,7 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях – 3,0 тис. домогосподарств, у сільській місцевості – 23,7 тис. Кількість домогосподарств, яким було призначено субсидії, порівняно із відповідним періодом 2017р. зменшилась на 15,1%.

Загальна сума цих субсидій становила 77,9 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 9,3 млн.грн, у сільській місцевості – 68,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної в листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство збільшився порівняно з листопадом 2017р. на 10,2% і становив 2530,1 грн.

У листопаді 2018р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги 309,0 млн.грн (63,9% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 87,8 млн.грн.

На кінець листопада 2018р. заборгованість населення зі сплати за постачання природного газу становила 382,4 млн.грн, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 125,2 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 63,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 30,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 7,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 98,5 млн.грн.

Правопорушення

(за даними прокуратури Хмельницької області)

Протягом січня–листопада 2018р. обліковано 10813 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 5,5% менше, ніж у відповідному періоді 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 30,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Зафіксовано очевидних умисних вбивств та замахів на вбивство – 43, умисних тяжких тілесних ушкоджень – 48, зґвалтувань та замахів на зґвалтування – 2.

Кількість випадків крадіжок становила 5585, шахрайств – 747, грабежів – 230, хабарництва – 67, розбоїв – 41.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–листопаді 2018р. становила 8677 осіб, із числа яких 2978 – жінки, 307 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 91 – неповнолітні та 80 – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (70,9%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 35,7% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 314 осіб.

Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 167 осіб, із числа яких 18,0% було умисно вбито; 34,7% загинуло внаслідок дорожньо-транспортних пригод, пов’язаних зі злочинами; 9,0% – у результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 3211 осіб, які вчинили злочини, з них 426 – жінки, 140 – малолітні та неповнолітні. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 28,4% раніше вже ставали на злочинний шлях, 7,7% вчинили злочин у групі, 8,3% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 70,7%.

Споживчі ціни

Індекс споживчих цін за січень–листопад 2018р. становив 108,7% (за січень–листопад 2017р. – 112,8%).

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 5,9%, з них найбільше на хліб та хлібопродукти (на 15,4%). У межах 10,8–5,9% подорожчали молоко, кисломолочна продукція, риба та продукти з риби, масло вершкове, м’ясо та м’ясопродукти, овочі. Серед овочевої продукції стрімким було зростання цін на цибулю ріпчасту (в 2,5 раза), капусту та моркву (в 1,9 та 1,6 раза відповідно). Подешевшали відносно початку року фрукти на 20,4%, яйця, цукор, сало – на 9,5–1,5%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 16,7%: тютюнові вироби – на 22,4%, алкогольні напої – на 9,5%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 12,8%, з них на утримання будинків та прибудинкових територій – у 1,5 раза, природний газ – на 22,9%, водопостачання – на 18,5%, каналізацію – на 17,1%.

На зростання цін у сфері охорони здоров’я на 7,6% вплинуло подорожчання послуг лікарень та амбулаторних послуг – відповідно на 11,5% та 10,5%. Ціни на фармацевтичну продукцію збільшились на 6,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 15,3% відбулось за рахунок подорожчання транспортних послуг на 28,7%, палива та мастил – на 15,9%.

З інших товарів та послуг на 29,6–12,3% збільшилися ціни на послуги нотаріусів, перукарень, ресторанів та готелів, закладів освіти, у сфері зв’язку, на 5,9–4,3% – на одяг і взуття, предмети домашнього вжитку, побутову техніку та поточне утримання житла, у сфері  відпочинку та культури.

Діяльність підприємств

За січень–вересень 2018р фінансовий результат діяльності великих і середніх підприємств до оподаткування становив 149,1 млн.грн прибутків проти 970,3 млн.грн прибутків за аналогічний період 2017р.

Прибутковими підприємствами, частка яких у загальній кількості становила 68,5%, одержано 1405,7 млн.грн прибутків, що на 1,4% менше, ніж за січень–вересень 2017р.

Частка збиткових підприємств порівняно з відповідним періодом попереднього року збільшилась на 7,3 в.п. і становила 31,5%. Ними допущено 1256,6 млн.грн збитків, що в 2,8 раза більше, ніж за січень–вересень 2017р.

Значна частка збиткових підприємств спостерігалась у таких видах економічної діяльності: водопостачання, каналізація, поводження з відходами (91,7%); постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (75,0%); оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів (35,8%).

Промисловість

Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2018р. у порівнянні з січнем–листопадом 2017р. становив 96,5%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня– листопада 2017р. зменшився на 12,6%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2018р. виробництво продукції зменшилось на 2,5%, у т.ч. у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 15,4%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 13,1%, машинобудуванні – на 10,4%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 2,9%. Поряд із цим збільшився випуск продукції у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності на 15,4%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 8,0%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,2%.

За січень–листопад 2018р. вироблено 0,9 тис.т яловичини і телятини, свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш, четвертин необвалених, 2,4 тис.т свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання), 4,9 тис.т кур, курчат (тушок) свіжих чи охолоджених, 3,5 тис.т виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), 3,4 тис.т олії соняшникової нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 10,6 тис.т молока та вершків незгущених й без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6%, у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше 2 л, 10,0 тис.т масла вершкового жирністю не більше 85%, 1,1 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 3,3 тис.т сирів тертих, порошкових, голубих та інших неплавлених (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного  сиру), 97,1 тис.т борошна пшеничного чи пшенично-житнього, 39,7 тис.т хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання, 206,3 тис.т цукру білого кристалічного бурякового.

У січні–листопаді 2018р. вироблено 136,3 тис.шт костюмів та комплектів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 61,4 тис.шт жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, жіночих та дівчачих, 144,4 тис.шт суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 41,1 тис.шт котлів центрального опалення.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції в порівнянні з січнем–листопадом 2017р. становили 95,3%. За січень–листопад 2018р. вироблено 11912,6 млн.кВт.год електроенергії, що на 779,3 млн.кВт.год (6,1%) менше, ніж за січень–листопад 2017р.

У січні–листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 39,5 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 27,2 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (30,4%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,9%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (16,7%), машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устатковання (9,6%).

В області 32,4% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 15,6% – м.Нетішина, 10,9% – Кам’янець-Подільського району.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2018р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 109,8%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 116,1%, у господарствах населення – 101,0%.

Під урожай 2019р. озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 320,2 тис.га (на 28,9 тис.га, або 9,9% більше, ніж під урожай 2018р.), у т.ч. зернові культури на зерно – на 245,4 тис.га (на 15,6 тис.га, або 6,8% більше), ріпак на зерно – на 72,5 тис.га (на 13,4 тис.га, або 22,8% більше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці становила 92,5% (під урожай 2018р. – 93,5%), ячменю – 6,4% (5,2%), жита – 1,0% (1,3%).

У січні–листопаді 2018р. господарствами всіх категорій реалізовано на забій 82,1 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 3,0% більше, ніж у січні–листопаді 2017р., вироблено 584,3 тис.т молока (на 4,5% більше) та 983,7 млн.шт яєць (на 18,0% менше).

За розрахунками, на 1 грудня 2018р. у господарствах усіх категорій налічувалося 233,6 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 130,4 тис. корів, свиней – 337,3 тис., овець та кіз – 29,0 тис., птиці свійської – 7,6 млн. голів. Кількість великої рогатої худоби в порівнянні до 1 грудня 2017р. зменшилась на 0,7%, у т.ч. корів – на 2,6%, свиней – на 0,5%, а овець та кіз збільшилась на 1,4%, птиці – на 1,6%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. збільшився на 31,7%, у т.ч. продукції рослинництва – на 37,1%, тваринництва – на 2,3%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за січень–листопад 2018р. порівняно з січнем–листопадом 2017р. зросли на 10,4%, у т.ч. продукції рослинництва – на 10,2%, тваринництва – на 10,5%. У листопаді 2018р. порівняно з жовтнем п.р. середні ціни реалізованої сільськогосподарської продукції збільшились на 6,2%, у т.ч. продукції рослинництва – на 8,0%, тваринництва – зменшились на 2,6%.

На 1 грудня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1758,2 тис.т зерна (в 1,6 раза більше проти 1 грудня 2017р.), у т.ч. 398,0 тис.т пшениці, 1148,7 тис.т кукурудзи, 161,7 тис.т ячменю, 3,8 тис.т жита. Безпосередньо в сільськогосподарських підприємствах зберігалося 880,8 тис.т зерна (в 1,7 раза більше), у т.ч. 204,7 тис.т пшениці, 587,2 тис.т кукурудзи, 54,4 тис.т ячменю, 1,2 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 877,4 тис.т зерна (в 1,5 раза більше).

Запаси насіння соняшнику становили 246,1 тис.т (в 1,7 раза більше, ніж на 1 грудня 2017р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 103,6 тис.т (в 2,1 раза більше), на підприємствах, що здійснюють його перероблення та зберігання, – 142,5 тис.т (в 1,5 раза більше).

 Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 2793,2 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2017р. становив 125,8%.

У порівнянні з відповідним періодом 2017р. зросло будівництво інженерних споруд в 1,8 раза. Водночас будівництво житлових та нежитлових будівель скоротилося на 16,1% та 1,4% відповідно.

Підприємствами м. Хмельницького виконано 69,9% загального обсягу будівництва, м. Кам’янця-Подільського – 6,8%, м. Нетішина – 6,1%, Хмельницького району – 4,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 53,6% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 41,4% та 5,0% відповідно.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2018р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 507,2 млн.дол. США і 375,9 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2017р. експорт збільшився на 38,3% (140,4 млн.дол.), імпорт – на 7,6% (26,5 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 131,3 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,35.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 129 країн світу.

Обсяг  експорту  товарів  до  країн  Європейського Союзу збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2017р. на 37,2% та становив 234,0 млн.дол., або 46,1% від загального обсягу експорту.

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Польщі, Німеччини, Бельгії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Єгипту, Індонезії, Молдови, Туреччини.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2017р. збільшилась частка зернових культур; залишків і відходів харчової промисловості; їстівних плодів та горіхів. Натомість зменшилась частка молока та молочних продуктів, яєць птиці, натурального меду; насіння і плодів олійних рослин; електричних машин; жирів та олій тваринного або рослинного походження; механічних машин; чорних металів; пластмас, полімерних матеріалів; приладів та апаратів оптичних, фотографічних.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу зменшився проти січня–жовтня 2017р. на 1,1% та становив 194,8 млн.дол., або 51,8% від загального обсягу.

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Бельгії.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Російської Федерації, Саудівської Аравії, Білорусі, Туреччини, Італії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка продуктів неорганічної  хімії; механічних машин; пластмас, полімерних матеріалів; добрив; засобів наземного транспорту, крім залізничного. Зменшилась частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки; м’яса та їстівних субпродуктів; електричних машин; іграшок; зернових культур.

 Внутрішня торгівля

Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2018р. становив    18289,8 млн.грн, що в порівнянних цінах на 1,1% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді 2018р. порівняно з жовтнем збільшився на 2,8%, з листопадом 2017р. – на 0,1%.

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі (юридичних осіб) у січні–листопаді 2018р. становив 10320,2 млн.грн, що в порівнянних цінах на 2,0% більше від обсягу січня–листопада 2017р. У листопаді 2018р. його обсяг становив 1087,7 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2017р. збільшився на 1,0%, проти жовтня 2018р. – на 2,8%.

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1413,7 млн.ткм, або 94,1% від обсягу відповідного періоду 2017р. Перевезено 7705,4 тис.т вантажів, що на 3,5% менше обсягу січня–листопада 2017р.

 Автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот в обсязі 932,5 млн.пас.км, або 91,4% від обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 96,4 млн. пасажирів, або 94,6% від обсягу січня–листопада 2017р.

Автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 59,8 млн. пасажирів, що на 10,9% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.

 

Головне меню

Взять ипотеку в банке. Хочу взять ипотеку без первоначального взноса. Какую лучше взять ипотеку. С чего начать изучение языка objective c. Новый язык программирования objective c учить. Язык objective c с нуля. Как зарабатывать в интернете. Учимся заработать на сайте много. Как создать сайт для заработка. Видео самоделки трактора. Самоделки трактора своими руками чертежи. Мини трактора видео самоделки.
Кредит наличными без справок. Как получить наличный кредит быстро. Выгодный кредит наличными. Какой автомобиль лучше. Какие лучшие марки автомобилей. Когда лучше покупать автомобиль. Как установить linux с нуля. Правильная настройка linux. Учимся как запустить linux. Теплый пол своими руками. Быстрый монтаж теплого пола своими руками. Отопление теплый пол своими руками. Где скачать модули Joomla. Бесплатные модули joomla скачать. Самые популярные модули для CMS Joomla.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству

Оголошення

Prev Next

ОГОЛОШЕННЯ Держаудитслужби

Управління Західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомляє про зміну поштової адреси: нова адреса - провулок                          2-й Кам’янецький, 19/1, м....

Read more

V Міжнародна конференція: «Системи тепло…

 З 13 по 15 листопада 2019 року проводиться V Міжнародна конференція: «Системи тепло-, енергопостачання. Енергосервіс. СТЕПЕС. (SHESES'19)» (готель «Вараш», Майдан...

Read more

Конкурсний відбір проектів регіонального…

З мстою підготовки проектів для участі у другому етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватись за рахунок коштів...

Read more

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт