Новини в фотографіях

Prev Next

На засіданні колегії обговорили стан розвитку промисловості Хмельниччини

on 28 вересня 2018.

Сьогодні в облдержадміністрації відбулося розширене засідання колегії, до участь в якому були запрошені керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних підрозділів ЦООВВ, голови райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення рад) рад, об’єднаних територіальних громад. Провів засідання голова облдержадміністрації Вадим Лозовий.

Першим учасники колегії обговорили стан розвитку промисловості Хмельницької області. Доповідачем з цього питання виступив директор Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Юрій Гриневич.

Як зазначив посадовець, в області здійснює діяльність 1030 промислових підприємств, 0,4% з яких великі, 14,1% – середні та 85,5% – малі та мікропідприємства.

Індекс промислової продукції за січень-липень 2018 року становив 94,1 відсотка. У добувній промисловості та розробленні кар’єрів у порівнянні з січнем-липнем 2017 року індекс промислової продукції становив 84,1%, переробній – залишився на рівні відповідного періоду минулого року (99,9%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 86,6 від­сотка.

Аналізуючи причини скорочення випуску промислової продукції, Юрій Валентинович зазначив, що найбільше на цей показник вплинуло зменшення виробництва електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря на 13,4% (у тому числі у виробництві електроенергії – на 17,9%), оскільки чверть обсягу виробленої промислової продукції області припадає на відокремлений підрозділ “Хмельницька АЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.

Цим підприємством протягом 88 днів проводилися планово-попереджу­вальний та поточні ремонти енергоблоку № 1, що становить близько 42% від загальної кількості календарних днів за період січень-липень, а також 6 днів не працював енергоблок № 2 у зв’язку з неполадками у його роботі, а з 02 ве­ресня його роботу зупинено (планова тривалість ремонтних робіт – 80 днів). Крім того, 39 днів (з 23 листопада по 31 грудня 2018 року) триватиме планово-попереджувальний ремонт енергоблоку № 1.

Завдяки стабільній роботі потужних промислових підприємств вдалося частково зменшити негативні наслідки від простоїв енергоблоків ВП “ХАЕС” ДП “НАЕК “Енергоатом”.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів найбільший спад виробництва спостерігався на Кам’янець-Подільському ПАТ “Гіпсовик” та його дочірніх підприємствах, ДП “Нігинський кар’єр”, ТОВ “Промтехнтранс”, ТОВ “Укрпром-буд”, ПрАТ “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”, КП “Сла­вутський піщаний кар’єр”, ТОВ “Гірник ВВ” та КП “Полонський завод “Маяк”. Основними причинами є складна та тривала процедура отримання спеціальних дозволів на користування надрами та недопоставка необхідної кількості напіввагонів, що замовляються в ПАТ “Укрзалізниця”, а у випадку із ДП “Нігинський кар’єр” – ще й відсутність законодавчо затвердженого меха­нізму перерахунку зайвосплачених коштів із сплати податків за проведені геологорозвідувальні роботи за користування надрами.

У переробній промисловості виробництво промислової продукції збіль­шилося на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності – на 11,3%; харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 6%; ґумових і пластмасових виробів, іншої немета­левої мінеральної продукції – на 2,9%; а також з текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 0,2 від­сотка.

Поряд з позитивною динамікою показників у січні-липні 2018 року  у порівнянні з відповідним періодом минулого в деяких видах діяльності спосте­рігався спад. Так, обсяги металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, скоротилися на 14,9%, обсяги виробництва продукції машинобудування – на 6,9%, хімічних речовин і хімічної продукції – на 0,1 відсотка.

Незначне скорочення обсягів виробництва за окремими видами про­дукції спостерігалося на ПП “Алюм Плюс”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ДП “Красилівхіммаш” ВАТ “Красилівський машинобудівний завод”, ДП “НТК “Завод точної механіки”, ПВКП “Механік”, ПП “Квін-майстер”, ДП “Новатор”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ПП “Пакт”, ТОВ “Кабельний завод”, ТОВ НВФ “Адвісмаш”, ВП Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” тощо, що зумовлено, зокрема, такими факторами:

на ВП Волочиський машинобудівний завод “Мотор Січ” з метою уник­нення затоварення готової продукції на складі (сільськогосподарських машин), їх виробництво у першому півріччі 2018 року було тимчасово призупинено, і лише з липня відновлено;

на ДП “Красилівський агрегатний завод” спад виробництва промислової продукції пов’язаний із зниженням попиту на сезонну продукцію (котли газові, котли твердопаливні, конвектори газові). З метою нарощування обсягів виробництва підприємство веде активну модернізацію технологічних процесів та впровадження нових видів продукції, освоює нові ринки збуту товарів народного споживання у країни ЄС, підписано угоду про поставки твердо­паливних котлів у Латвійську Республіку;

на ДП “Красилівхіммаш” ВАТ “Красилівський машинобудівний завод” скорочено виробництво металевих баків, резервуарів та цистерн до 300 літрів для зберігання світлих нафтопродуктів, води через відсутність замовлень на продукцію;

на ДП “НТК “Завод точної механіки” внаслідок використання застарі­лого обладнання випущено декілька партій бракованої продукції, крім того, ДК “Укроборонпром” обмежено кількість замовлень на продукцію оборонного призначення;

ПП “Пакт” у звітному періоді втратило найбільшого покупця, який самостійно розпочав виробничу діяльність, внаслідок чого постала нагальна потреба в пошуку нових клієнтів; водночас, були тимчасові труднощі з постачальником сировини (міді);

ТОВ “Кабельний завод” змінено сировину, з якої виготовляється про­дукція (з міді на алюміній), у відпускних цінах спостерігається нарощування обсягів виробництва. Проте офіційний індекс вказує на його спад, так як відповідно до методики, якою керуються органи статистики, індекс обчислю­ється у натуральних величинах (наприклад, маса виробленої продукції).

У 2018 році реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 24,3 млрд.грн., з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 15,9 млрд.грн., що на 10% більше ніж за відповідний період торік.

У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадає на під­приємства міст Хмельницький, Нетішин та Кам’янець-Подільського району.

У поточному році обсяг реалізованої промислової продукції у галузі до­бувної промисловості та розроблення кар’єрів найбільше наростили ПП “Ви­робничо-комерційне підприємство “Нігинсахкампром“ (у 2,3 раза), ТОВ “Ше­петівський гранкар’єр” (в 1,9 раза), ТОВ “Головчинецький гранкар’єр” (в 1,7 раза), ПАТ “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр” (в 1,7 раза), КП “Полонський завод “Маяк” (у півтора рази), ТОВ “Полонський спец­кар’єр” (в 1,4 раза) та ПАТ “Подільські Товтри” (в 1,2 раза).

Поряд з позитивною динамікою відбулося скорочення обсягів реалізації продукції на ДП “Нігинський кар’єр” (у 3,8 раза), КП “Славутський піщаний кар’єр” (в 1,7 раза) та ТОВ “Промтехнтранс” (в 1,4 раза).

Доповідач відзначив, що частка добувної промисловості і розроблення кар’єрів від загального обсягу реалізації продукції в області становить усього 1,4 відсотка.

У галузі переробної промисловості обсяги реалізації найбільше нарос­тили: ПАТ “Подільський цемент”, ТОВ “Мегатекс Індастріал”, ДП ПАТ “Обо­лонь”, ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Понінківська картонно-паперова фаб­рика-Україна”, ВП Волочиський машинобудівний завод ПАТ “Мотор Січ”, ДП “Красилівський агрегатний завод”, ПАТ “Теофіпольський цукровий завод”, ДП “Старокостянтинівський молочний завод” тощо.

Попри позитивну динаміку у зазначеній галузі, цьогоріч, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через відсутність замовлень скоротили реалізацію продукції такі підприємства: ПП “Аграрна компанія 2004”, Філія ТОВ “Агробізнес” Волочиського, ТОВ “МІЛК ВОРД” Городоцького, ПрАТ “Деражнянський молочний завод” Деражнянського, ТОВ “Екоагропостач”, ТОВ “Верест” Дунаєвецького, ТОВ “Красилівський ливарний завод”, ДП “Кра­силівхіммаш”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ Україна”, ТОВ “Красилівагро­маш”,

 

 

ТОВ “Агропартнер-1”, ТОВ “Завод “АТОНМАШ” Красилівського, Новоушицький хлібокомбінат ТОВ “Агробізнес” Новоушицького, ПАТ “Май­дан-Вильський комбінат вогнетривів” Полонського, ПАТ “Славутський соло­довий завод” Славутського, ТОВ “ЄВРО-ЦЕГЛА” Старокостянтинівського, ТОВ “Україна – 2001” Теофіпольського, солодовий завод ПрАТ “Оболонь” Чемеровецького, ТОВ “Нова цегла” Шепетівського районів, ПАТ “Кам’янець-Подільськсільмаш”, КП “Кам’янець-Подільська міська друкарня”, ПрАТ “Сла­вутський пивзавод”, філія “Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал ПАТ “Українська залізниця”, ТОВ “Веснянка”, м. Хмельницький,

 

Найбільшими експортерами області є ПАТ “Укрелектроапарат”, ТОВ “Преттль-Кабель Україна”, ТОВ “Сіріус Екстружен”, ТОВ “Славутський ком­бінат “Будфарфор”, ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФТ УКРАЇНА”, ДП “Новатор”, підприємства групи ТОВ “Красилівмаш”, які демонструють на закордонних рин­ках здатність наших вітчизняних підприємств виробляти конкурентоспро­можну продукцію.

На 01 липня 2018 року заборгованість із виплати заробітної плати на промислових підприємствах становила 4,9 млн.грн. – а це 66,9% від загальної суми невиплаченої заробітної плати в області.

На економічно активних підприємствах заборгованість становила 48,3 тис. грн., 58,4% якої – на підприємстві галузі виробництва меблів, іншої продукції, ремонту і монтажу машин і устаткування, решта заборгованості – на під­приємстві з виробництва харчових продуктів; на економічно неактивних – 285,0 тис.грн., на підприємстві добувної промисловості та розроблення кар’єрів ТОВ “Полонська гірнича компанія”; на підприємствах-банкрутах – 4617,7 тис.грн., 97,1% з якої на підприємствах добувної промисловості та розроблення кар’єрів – ПАТ “Полонський гірничий комбінат (2,8 млн.грн.), ПрАТ Шепетівський гранкар’єр “Пронекс” (1,5 млн.грн.) та Корпорація “По­дільські мінерали”, решта заборгованості – на підприємстві з виробництва ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – ДП “Романінський цегельний завод”.

У продовження роботи було заслухано доповіді керівників Білогірського, Красилівського, Ярмолинецького районів та міського голову м.Славути. Підсумовуючи обговорення перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Кальніченко констатував, що незважаючи на усі труднощі, з якими промисловці Хмельниччини стикаються у процесі ведення своєї господарської діяльності, економіка області досить успішне йде шляхом інтеграції до європейського ринку.

“Другий рік поспіль область має позитивне торговельне сальдо, тобто експортує більше продукції, ніж імпортує, а це означає, що ми в області залишаємо більше коштів на власний розвиток. Тому зараз особливу увагу потрібно звертати на розвиток підприємств та залучення інвестицій, – наголосив Володимир Ілліч. – Окрім того, керівництво Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури ОДА, голови РДА, міські голови мають напрацьовувати спільні заходи, спрямовані на зростання промислового виробництва  та шукати нові шляхи розвитку підприємств, розглядати можливості їх модернізації та переорієнтації на потреби області.”

Головне меню

Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані

Оголошення

Prev Next

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт