Новини в фотографіях

Prev Next

Пріоритетними напрямками є якісна освіта та безпечні і комфортні умови навчання, – Вадим Лозовий

on 25 липня 2018.

24 липня під час розширеного засідання колегії облдержадміністрації директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олег Фасоля ознайомив присутніх з інформацією щодо стану підготовки навчальних закладів до нового 2018/2019 навчального року та забезпечення їх протипожежної безпеки.

Олег Іванович нагадав, що в області функціонує 778 закладів дошкільної освіти, з яких 188 є струк­турними підрозділами шкіл, у них виховується 47,7 тис. дітей; 729 закладів загальної середньої освіти, де навчанням охоплено 131,2 тис. дітей; 28 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у яких здобувають освіту понад 10 тис. учнів, 31 вищий навчальний заклад І-IV рівнів акредитації (32,2 тис. студентів), 72 позашкільних заклади освіти, які нараховують близько 50 тис. вихованців.

Посадовець зауважив, що органами влади вживаються заходи щодо приведення мережі закладів освіти у відповід­ність до вимог чинного законодавства та потреб населення. Так, за останні 3 роки в області створено 1895 додаткових місць для дітей до­шкільного віку. Від­крито та введено в мережу 14 закладів дошкільної освіти (у 2016 – 8, 2017 – 5, 2018 – 1), з них 3 – приватної форми власності. Реконструйовано зі створенням додаткових місць 10 закладів дошкільної ос­віти (по 5 у 2016-2017 роках). Відновлено роботу 2 закладів дошкільної освіти, один з яких не функціонував тривалий період, відкрито 33 додаткові групи у функціонуючих закладах.

У 2015 році в черзі перебувало 4592 дитини, торік – 2031 дитина. Залишається найбільшою черга у м. Хмельницький (1535 дітей).

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України розроблено план дій на 2017-2019 роки поетапного створення додатко­вих місць у закладах освіти для дітей дошкільного віку, згідно з яким в області передбачено створити 2311 додаткових місць для дошкільнят. Зокрема, заплановано відкрити 3 новобудови закладів дошкільної освіти на 430 місць, реорганізувати 1 заклад освіти зі створенням структурного підроз­ділу дошкільної освіти, 4 заклади дошкільної освіти зі створенням 250 додат­кових місць, відкрити 1 заклад дошкільної освіти у пристосованому примі­щенні (36 місць), 16 додаткових груп у функціонуючих закла­дах дошкільної освіти на 288 місць.

Цього року запрацював центр розвитку дитини у складі Кам’янець-Подільської приватної початкової школи “Школярик” з ліцензованим обсягом 140 осіб та відкрито 3 додаткові групи на 52 місця у Полонській міській, Мед­жи­бізькій селищній об’єднаних територіальних громадах та м. Кам’янець-Подільський.

Олег Іванович констатував, що наявна мережа закладів дошкільної освіти не відповідає демографічній ситуації, спостерігається значне перевантаження дитячих садків. У середньому в області на 100 місць виховується 116 дітей, у міській місцевості – 137, у сільській – 86.

Найбільше перевантаження спостерігається у містах Хмельницький – 167, Славута – 156, Дунаївці – 146, селищах Ярмолинці – 172, Стара Синява – 162, Чорний Острів – 152. Відповідно до Плану із зазначених населених пунк­тів створення додаткових місць передбачено лише у містах Хмельницький та Славута.

На 01 липня поточного року у приміщеннях дошкільних закладів роз­міщено 23 початкових класи, в яких навчаються 529 дітей. З них функціонують у містах Шепетівка – 4, Славута – 2, Хмельницький – 1. Дев’ять класів розміщено на базі дошкільних закладів м. Нетішин.

Продовжується робота щодо оптимізації закладів загальної середньої освіти. На 13 липня 2018 року реорганізовано шляхом приєднання, пониження ступеня 41 заклад загальної середньої освіти, органами місцевого самовряду­вання прийнято рішення про ліквідацію діяльності 14 закладів (Білогір­ський, Волочиський, Деражнянський, Ізяславський, Чемеровецький ра­йони, Сатанів­ська, Старосинявська селищні, Ганно­пільська, Жванецька сільські об’єднані територіальні громади) та призупинення діяльності одного закладу (Ки­тайгородська сільська об’єднана територіальна громада).

З метою надання якісних освітніх послуг, особливо у сільській місце­вості, у 2017/2018 навчальному році функціонувало 15 опорних закладів освіти з 21 філією. За попередньою інформацією структурних підрозділів з питань освіти районних державних адміністрацій та органів місцевого самовряду­вання з 01 вересня 2018 року планується створити ще 19 опорних закладів освіти (8 – у районах, 11 – в об’єднаних територіальних громадах).

На 06 липня 2018 року органами місцевого самоврядування прийнято рішення про створення 10 опорних закладів освіти: по 1 – в Ізяс­лавському, Віньковецькому, Хмельницькому районах, Антонін­ській селищній, Гуківській, Судилківській сільських об’єднаних територіальних громадах, по 2 – у Краси­лів­ському районі та Лісогринівецькій сільській об’єднаній тери­торіальній громаді.

На утримання всіх установ та закладів освіти у 2018 році передбачено  2,1 млрд.грн., у тому числі 1,8 млрд.грн. освітньої субвенції на оплату праці педагогічним працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, а також про­фесійно-технічних навчальних закладів у частині надання повної загальної середньої освіти.

У 2018 році всього виділено 99,2 млн.грн. державної освітньої субвенції на створення сучасного освітнього простору, оновлення матеріально-технічної бази кабінетів природничо-математичного напряму, у тому числі 40697,472 тис. грн. виділено для придбання обладнання перших класів, які будуть навчатися за новою програмою Нової української школи. Використання коштів перед­бачає поряд із освітньою субвенцією співфінансування та залучення місцевих бюджетів у співвідношенні 70´30%, відповідно.

Актуальним питанням Олег Фасоля назвав впровадження заходів з енергозбере­ження. У цьому році на підготовку закладів освіти до нового нав­чального року, проведення заходів з енергозбереження з місцевих бюджетів виділено 56,5 млн. грн., з них на 01 липня освоєно 16,6 млн. гривень.

Відремонтовано 348 п/м зовнішніх та 133 п/м внутрішніх водомереж, у 17 школах відремонтовано внутрішню систему опалення. До кінця поточ­ного року планується капітально відремонтувати 624 п/м зовнішніх тепло­мереж у 7 школах та внутрішню систему опалення у 16.

Протягом першого півріччя в 10 школах проведено утеплення фаса­дів, у 8 – 7,3 тис. м2 горищних перекриттів, 12 – відремонтовано 10,8 тис.м2 дахів, замінено на металопластикові 927 вікон з них 257 у районах, 448 – містах, 222 – громадах.

Продовжується робота щодо переведення котелень на альтернативні види палива. Із 579 котелень закладів освіти на газу функціонує 317, на вугіллі – 117, на дровах та пелетах – 84, на електроенергії – 61. Для забезпечення відпо­відного температурного режиму в осінньо-зимовий період проводиться за­купівля твердого палива. На 01 липня заклади освіти забезпечено вугіллям на 30%, торфобрикетом – на 48,7%, дровами – на 34,9 відсотка.

Сферою особливої уваги органів влади усіх рівнів є питання підвезення школярів. Парк шкільних автобусів по Хмельницькій області становить 398 одиниць, з яких 361 задіяні у підвезенні. Шкільних автобусів із терміном експлуатації понад 15 років усього 38, 20 з них задіяно у підвезенні.

В області організовано стовідсоткове підвезення учнів та педагогічних працівників до місця навчання, роботи і додому. У березні поточного року розподілено кошти освітньої субвенції для придбання шкільних автобусів за принципом співфі­нансування для адміністративно-територіальних одиниць (Віньковецький та Хмельницький райони – для заміни застарілої техніки; Ярмолинецький район, Дунаєвецька селищна та Гуківська сільська об’єднані територіальні громади – для розвантаження діючих маршрутів; Деражнян­ський район, Летичівська, Війтовецька, Чемеровецька селищні, Солобко­вецька, Судилківська сільські об’єднані територіальні громади – для органі­зації підвезення учнів оптимізованих закладів освіти). Вже придбано 10 шкіль­них автобусів. Залишок нероз­поділених коштів освітньої субвенції для придбання транспорту становить12,6 млн. гривень.

Також посадовець зазначив, що в області відбувається модернізація ме­режі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, створюються навчально-практичні центри за галузевим спрямуванням. Для придбання но­вітнього обладнання та техніки в центри надано субвенцію з держав­ного бюджету в сумі 3,8 млн. гривень.

П’ять закладів професійної (професійно-технічної) освіти вперше розро­били та надали проекти регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, у результаті чого для реалізації вказаних проектів надійде 30,0 млн. гри­вень.

У 2018 році суттєво збільшено видатки на покращення матеріально-технічної бази закладів професійної (професійно-технічної) освіти області – 17,8 млн.грн., з них залишок коштів освітньої суб­венції у сумі 8,8 млн.грн. перерозподілено на придбання сільсько­господарської техніки для створення ще одного навчально-практичного центру з підготовки фахівців агропромисло­вого виробництва на базі Державного нав­чального закладу “Деражнянський центр професійно-технічної освіти”.

Заклади освіти систематично проводять інструктажі з питань пожежної безпеки, ведуть журнали, відпрацьовують дії учасників освітнього процесу у разі виникнення пожежі з елементами комплексного об’єктового тренування; у приміщеннях навчальних закладів на видних місцях розміщено інструкції з питань пожежної безпеки та плани евакуації, знаки пожежної безпеки, пер­винні засоби пожежогасіння; очищено шляхи евакуації; проводиться робота по перевірці димових та вентиляційних каналів.

За оперативною інформацією районних державних адміністрацій та органів місцевого самовря­дування у цьому році закладами загальної середньої освіти області на протипо­жежні заходи освоєно понад 1,2 млн.грн., проте для виконання всіх протипожежних заходів у цих закладах необхідно близько 37,0 млн. гривень.

Придбано 208 вогнегасників, на 59 об’єктах проведено вимір опору ізо­ляції, у 2 закладах відремонтовано блискавкозахист, у 13 – просочено дерев’яні конструкції, придбано 4 пожежних рукави, проведено ремонт по­жежних гідрантів на 12 об’єктах, проведено опосвідчення 1286 вогнегасників.

Значна увага приділяється протипожежним заходам у місті Хмельниць­кий, Теофіпольському, Кам’янець-Подільському районах, Полонській міській об’єднаній територіальні громаді.

Посилення роботи щодо забезпечення протипожежної безпеки закладів освіти та виділення коштів на такі заходи потребують Городоцький, Воло­чиський, Полонський, Новоушицький райони та Летичівська селищна об’єд­нана територіальна громада. Потребують встановлення та ремонту систем протипожежної сигналізації 101 заклад, просочення дерев’яних конструкцій вогнетривким розчином – 491, ремонту блискавкозахисту – 79. Для повного забезпечення навчальних закладів первинними засобами захисту необхідно закупити 2242 вогнегасники. Найбільша потреба у забезпеченні вогнегас­никами існує у навчальних закладах Хмельницького – 392, Ізяславського – 192 районів, Чемеро­вецької селищної – 299, Судилківської сільської – 261 об’єд­наних територіаль­них громад.

Протипожежною автоматичною сигналізацією забезпечено 33% закладів загальної середньої освіти.

Для закладів обласної комунальної власності з обласного бюджету на виконання протипожежних заходів у 2018 році виділено 1,7 млн. гривень. Заплановано облаштувати у 4 закладах системи блискавкозахисту, у 10 про­вести просочення дерев’яних конструкцій горищ, у 7 – встановити та у 4 відре­монтувати пожежну сигналізацію. На 01 червня поточного року освоєно 757,2 тис.грн., за які придбано 172 вогнегасники, 6 щитів укомплек­тованих проти­пожежним інвентарем, протипожежні рукави, встановлено 23 протипожежних дверей та 29 сертифікованих люків.

На проведення протипожежних заходів у закладах професійної (про­фесійно-технічної) освіти, що фінансуються за рахунок коштів обласного бюд­жету, у 2018 році передбачено 1852,4 тис. гривень. На 01 червня використано 517,7 тис.грн. із передбачених коштів. У закладах професійної (професійно-технічної) освіти проводяться роботи з монтажу системи оповіщення та си­гналізації, а також просочення дерев’яних конструкцій. Придбання вогне­гасників, засобів захисту дихання (марлеві пов’язки, респіратори та проти­гази), а також інших індивідуальних засобів захисту здійснюється за рахунок власних надходжень навчальних закладів. Забезпеченість вогнегасниками закладів професійної (професійно-технічної) освіти становить 44% від по­треби.

У свою чергу заступник начальника ГУ ДСНС у Хмельницькій області Дмитро Бондар, що був свіпдоповідачем з даного питання, зауважив, що питання протипожежної безпеки у навчальних закладах області постійно перебуває на контролі надзвичайників.  За його словами, на території області з початку року зареєстровано 611 пожеж. І на жаль,  не обійшлося без пожеж у навчальних закладах.

Так, 26 квітня поточного року в будівлі Великопузирківського навчально-виховного комплексу Ізяславського району виникла пожежа, внаслідок якої повністю знищено покриття та перекриття будівлі на площі 250 м2 та пошкоджено шкільне обладнання. Причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі.

Дмитро Бондар звернув увагу присутніх на те, що Головним управлінням ДСНС України в області в листопаді минулого року було направлено позов до Хмельницького окружного адміністративного суду щодо зупинення роботи Великопузирківського навчально-виховного комплексу у зв’язку з наявністю порушень вимог пожежної безпеки, що загрожують життю та здоровою людей та можуть призвести до виникнення пожежі. Однак, рішенням суду від 9 січня 2018 року у задоволені адміністративного позову Головному управлінню було відмовлено.

За фактом виникнення пожежі порушено кримінальну справу за ознаками статті 270 Кримінального кодексу України та на даний час проводиться досудове розслідування.

Окрім того, 29 березня 2018 року виникла пожежа в житловій кімнаті гуртожитку Хмельницького торговельно-економічного коледжу у м. Хмельницький (причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобутових  приладів).

У минулому році також зафіксовано 2 резонансні пожежі в навчальних закладах області, зокрема у квітні в гуртожитку Подільського державного аграрно-технічного університету в Кам’янці-Подільському (причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі, під час пожежі врятовано 49 осіб, евакуйовано 252 особи) та у листопаді в гуртожитку Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально – економічного  коледжу  також в  м. Кам’янець-Подільський (причиною пожежі стали пустощі дітей з вогнем, під час ліквідації пожежі з будівлі гуртожитку евакуйовано 150 студентів.

31 жовтня 2017 року в актовому залі Центру соціально-психологічної реабілітації дітей «Подолянчик» по вул.Конєва, 5/1 м. Хмельницький виникла пожежа по причині короткого замкнення електромережі. Під час ліквідації пожежі евакуйовано 38 дітей. Внаслідок неякісного виконання робіт протипожежного призначення під час пожежі системи та засоби протипожежного захисту не виконали свої функції.

Посадовець зазначив, що з метою належної організації виконання заходів пожежної безпеки, Головним управлінням спільно з Департаментом освіти і науки облдержадміністрації розроблено Комплексний план приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів Хмельницької області та підготовки їх до експлуатації у 2018-2019 навчальному році, яким передбачено виконання ряду організаційних та практичних заходів. На виконання протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. №11 та наказу ДСНС 3202 від 29.03.2018 р. працівниками Головного управління протягом квітня-червня поточного року здійснено  позапланові перевірки дотримання вимог та правил пожежної безпеки 1350 загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів області.

В ході перевірок проведено практичні тренування з персоналом закладів щодо дій у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій і пожеж, зокрема стосовно безпечної та швидкої евакуації дітей.  Під час перевірок інспекторським складом виявлено понад 20 тис.  порушень вимог пожежної безпеки, з яких понад 5 тисяч порушень не усунуто протягом попередніх років.

За порушення вимог пожежної безпеки та невиконання запропонованих приписами заходів до адміністративної відповідальності притягнуто 1357 керівників закладів та відповідальних посадових осіб.

За результатами перевірок виявлено об’єкти (21 заклад), де склався найгірший протипожежний стан та наявні порушення, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, у зв’язку з чим, відповідно до статті 68 Кодексу цивільного захисту України, Головним управлінням подано відповідні позовні заяви до адміністративного суду щодо повного зупинення експлуатації даних закладів. На сьогоднішній день Хмельницьким окружним адміністративним судом прийнято рішення щодо зупинення експлуатації 6 навчальних закладів та  тривають судові засідання по 12 закладах.

Разом з цим,  Дмиро Бондар констатував, що  вперше за останні роки можна говорити про  суттєве збільшення видатків на виконання заходів протипожежного захисту. Так, протягом поточного періоду 2018 року на виконання заходів протипожежного захисту в закладах освіти області з бюджетів усіх рівнів виділено понад 8,1 млн. грн. Для прикладу, у 2016 році дана сума становила 3 млн. грн., у 2017 – 5,2 млн. грн.

Однак, не достатньо виділяються кошти на виконання протипожежних заходів у Ярмолинецькому районі (освоєно 18 тис. грн. з передбачених Програмою забезпечення пожежної безпеки 70 тис. грн., що складає 25%), Чемеровецькому (28 тис. грн. з 240 тис. грн., 11% ), Волочиському (29 тис. грн. з 184 тис .грн., 15%), Старосинявському (30 тис. грн. з 100 тис. грн., 30%) та Городоцькому (32 тис. грн. з 320 тис. грн, 10%)  районах.

Із 186 загальноосвітніх шкіл області, що підлягають обладнанню системами пожежної сигналізації, обладнано лише 63 (33,8%). Жодної школи не обладнано працездатною системою пожежної сигналізації в Білогірському, Віньковецькому, Дунаєвецькому, Летичівському, Новоушицькому та Старосинявському районах.

Системами пожежної сигналізації обладнано лише 304 дошкільних навчальних заклади області, що складає 49,2% від загальної кількості, залишається не обладнаними 313 об’єктів. Найменше дошкільних навчальних закладів обладнано системами пожежної сигналізації в Білогірському, Городоцькому, Дунаєвецькому, Деражнянському, Ізяславському, Кам’янець-Подільському, Полонському, Новоушицькому, Чемеровецькому та Ярмолинецькому районах.

Не приділяється належна увага такому важливому протипожежному заходу як вогнезахисне обробляння дерев’яних конструкцій закладів освіти області. В окремих районах  заклади освіти не обладнані в повній мірі пристроями блискавкозахисту. Також у багатьох районах потребує покращення стан джерел зовнішнього протипожежного водопостачання. Взагалі не виконується вимога Правил пожежної безпеки в Україні щодо забезпечення навчальних закладів пристроями для саморятування людей під час пожежі. Практично у всіх навчальних закладах області дані пристрої відсутні.

Зважаючи на вищезазначене, посадовець наголосив на обов’язковості забезпечення належного контролю за якістю виконаних робіт протипожежного призначення з боку представників місцевої влади, в тому числі шляхом залучення до огляду виконаних робіт працівників Головного управління. Також Дмитро Бондар закликав продовжити роботу щодо виділення коштів та виконання протипожежних заходів відповідно до затверджених програм забезпечення пожежної безпеки та забезпечити виконання усіх заходів передбачених Комплексним планом приведення в належний протипожежний стан навчальних закладів області.

Підсумовуючи заслухану інформацію, голова облдержадміністрації Вадим Лозовий звернув увагу голів райдержадміністрацій, керівників органів місцевого самоврядування на те, що забезпечення рівного доступу дітей до якісної освіти та створення безпечних та комфортних умов для їх перебування в закладах освіти є пріоритетними напрямами у галузі освіти.

“Забезпечення та організація якісного харчування школярів, підвезення учнів та педагогічних працівників до закладів освіти, оновлення навчально-матеріальної бази цих закладів має бути  у вас на постійному контролі,” – наголосив Вадим Миколайович, звертаючись до керівників районів, міст та громад. – Ще раз наголошую про вашу особисту відповідальність за стан завершення підготовки приміщень закладів освіти до нового навчального року та вжиття невідкладних заходів із забезпечення в них протипожежної безпеки.”

Головне меню

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству

Оголошення

Prev Next

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт