Новини в фотографіях

Prev Next

Вадим Лозовий: Маємо спільно працювати над залученням інвестора

on 24 липня 2018.

Сьогодні в облдержадміністрації відбулося розширене засідання колегії, яке провів голова облдержадміністрації Вадим Лозовий. Перед початком засідання Вадим Миколайович привітав наших земляків, яким відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка було присвоєно почесні звання.

За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний,  науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, вагомий трудовий внесок та високий професіоналізм присвоєно почесні звання:

Заслужений працівник  соціальної сфери України” – голові Камянець-Подільської територіальної  організації Українського товариства глухих ВЕРГЕЛЕС Світлані Володимирівні;

“Заслужений працівник сфери послуг України” – директору міського комунального  підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” СКАЛІЮ Володимиру Михайловичу;

“Заслужений лісівник України” – директору державного підприємства “Ярмолинецьке лісова господарство” КИРИЛЮКУ Івану Івановичу.

Далі, відповідно до порядку денного, учасники засідання заслухали інформацію директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури облдержадміністрації Юрія Гриневича про основні показники соціально-економічного розвитку області у першому півріччі 2018 року.

Як зауважив Юрій Валентинович, з метою вирішення актуальних питань життєдіяльності регіону особлива увага приділялася організації виконання завдань і заходів Програми соціально-економічного розвитку Хмельницької області на 2018 рік, визначених пріори­тетів діяльності райдержадміністрацій, виконавчих комітетів міських (міст обласного значення) рад.

Найбільш актуальні для області питання аналізувалися на засіданнях колегії облдержадміністрації та відповідних нарадах. Проведено 7 засідань колегії, на яких розглянуто 23 питання. За підсумками розгляду прийнято 20 розпоряджень, 3 доручення та 1 протокольне рішення голови обласної державної адміністрації.

Значна увага приділялася посиленню контролю за виконанням власних рішень та виконавської дисципліни у цілому. Протягом звітного періоду до облдержадміністрації надійшло 4442 документи, з яких 216 документів Вер­ховної Ради України, 76 – Адміністрації Президента України, 281 – Кабінету Міністрів України, 200 – обласної ради та депутатів облради.

На контролі знаходилося 396 завдань, визначених у 248 розпорядженнях та 25 завдань, визначених у 15 дорученнях голови обласної державної адміністрації та протокольних рішеннях.

З метою сприяння громадянам у вирішенні проблемних питань, з якими вони звертаються до органів влади, проведено 5 засідань постійно діючої ко­місії з питань розгляду звер­нень громадян, здійснено 20 перевірок у райдерж­адміністраціях та 8 – у струк­турних підрозділах облдержадміністрації з питань додержання законодавства про звернення громадян та удосконалення цієї роботи.

Протягом звітного періоду керівництвом облдержадміністрації прове­дено 30 особистих та 17 виїзних прийомів громадян.

Вживалися заходи щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в області.

Важливим завданням для регіону є нарощування промислового потен­ціалу, підвищення його конкурентоздатності. У промисловому секторі області сьогодні працює понад 1900 підприємств.

Юрій Гриневич констатував факт спаду промислового виробництва за січень-травень 2018 року на 8% унаслідок зупинки енергоблоку № 1 Хмельницької АЕС.

Однак посадовець підкреслив, що у переробній промисловості виробництво продукції збіль­шилося на 2,6%, у тому числі у виробництві харчових продуктів, напоїв і тю­тюнових виробів – на 14,8%, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 6,6%, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 6 відсотків.

Промисловими підприємствами за січень-травень 2018 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 17,0 млрд.грн., що на 0,7 млрд.грн. більше ніж за відповідний період минулого року.

Нижчим за середнє значення є показник обсягу реалізованої промислової продукції на одну особу у Білогірському (652,0 грн.), Шепетівському (842,9 грн.), Ярмолинецькому (870,6 грн.), Городоцькому (1331,1 грн.) районах. У Старо­синявському районі промислове ви­робництво відсутнє.

В області впроваджуються новітні технології, відкриваються нові вироб­ництва та створюються робочі місця.

ДП “Красилівський агрегатний завод” освоєно новий вид продукції військової техніки – система активного захисту “Заслон”. Модернізовано та розширено зварювальну дільницю для зварювання твердопаливних та газових котлів, акумулятивних ємностей. З метою впровадження сучасних енергозбе­рігаючих технологій на підприємстві ведеться заміна ламп розжарювання на LED світильники.

З початку року у Волочиському районі розпочало виробничу діяльність ТОВ ВКФ “Продрезерв” (консервний завод), що спеціалізується по вироб­ництву м’ясних консервів, створено 20 робочих місць.

У Новоушицькому районі ПП “Дживальдіс” введено в дію цех з виго­товлення власної тари, створено 15 нових робочих місць. Проводяться роботи з будівництва промислових приміщень, до кінця 2018 року планується створити ще 30 робочих місць.

У травні цього року розпочато реконструкцію обладнання приміщень консервного цеху та цеху з виробництва соку ТОВ “Ярмолинецький консерв­ний завод”. Планується створити до 200 робочих місць.

У цілому, за січень-червень 2018 року на промислових підприємствах області створено майже 300 робочих місць.

За звітний період індекс обсягу виробництва сільськогоспо­дарської продукції області у порівнянні з відповідним періодом 2017 стано­вить 100,3%, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 99,3%, господарствах населення – 100,9 відсотка.

Основною причиною зниження цього показника стало зменшення поголів’я птиці у ПрАТ “Авіс” Кам’янець-Подільського району у зв’язку із завершенням технологічного періоду. Питома вага ПрАТ “Авіс” у загально­обласному показнику становить 14 відсотків.

Тенденція щодо зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва мала місце у Волочиському, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Кра­силівському, Летичівському, Старосинявському, Теофіпольському та Ярмоли­нецькому районах. Інші райони продемонстрували збільшення обсягу вироб­ництва сільського господарства.

В області розпочато комплекс збиральних робіт. На 19 липня із 337,7 тис. га ранніх зернових та зернобобових зібрано 74 тис. га при середній урожайності 53 ц з гектара. До збирання приступили усі райони.

Також господарства всіх районів приступили до збирання гороху. Усього зібрано 31% від загальної площі при середній урожайності 31 ц з гектара.

На 90% площ зібрали озимий ріпак. Намолочено майже 170 тис. тонн ріпаку при середній урожайності 32 ц з гектара. Завершили збирання ріпаку хлібо­роби Шепетівського, Старосинявського, Полонського, Новоушиць­ко­го, Летичівського, Красилівського, Волочиського та Віньковецького райо­нів.

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізації ху­доби та птиці на забій у живій вазі) зменшилися на 2,1%, яєць – на 4,2%, молока – збільшилися на 2,6 відсотка.

У січні-травні у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) об­сяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився до відповідного періоду минулого року на 10,5%, у тому числі овець та кіз – у 2,1 раза, птиці свійської – на 21,4%, свиней – на 8,5 відсотка. Разом з тим, обсяг вирощування  великої рогатої худоби збільшився на 4,4 відсотка.

З початку року проводяться роботи з будівництва та реконструкції на 15 об’єктах, зокрема в галузі рослинництва – 5 об’єктів, тваринництва – 9 та у сфері обслуговування сільськогосподарської техніки – 1 об’єкт.

Доповідач зауважив, що Хмельниччина активно працює щодо альтернативних видів опалення.

За звітний період з відновлювальних джерел енергії вироблено 40,8 млн. кВт/год електроенергії, з яких: 8,1 млн. кВт/год вироблено малими гідро­електростанціями області, 17 млн. кВт/год – сонячними електростанціями, 15,7 млн. кВт/год – біогазовими установками.

На початку липня у місті Кам’янець-Подільський відбулося урочисте відкриття першої в Україні, третьої у Європі та п’ятої у світі новітньої біотеплоелектростанції потужністю 45 МВт. Кошти на реалізацію цього про­екту надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних, загальна вартість проекту становила 9,6 млн. доларів. Основна сировина, що буде використовуватися у роботі – відходи сільського та лісового господарства: солома, кукурудза та щепа.

За цей період за кошти приватних інвесторів завершено будівництво та введено в експлуатацію такі значні за вартістю інвестиційні проекти: сонячна (фотовольтаїчна) електростанція (об’єкт альтернативної енергетики з викори­станням енергії сонця) ФЕС “Деражня-2” у м. Деражня, сонячна (фотоволь­таїчна) електростанція “Дунаївці-3” за межами с. Дем’янківці Дунаєвецького району, електростанція на нетрадиційних джерелах енергії (використання енергії сонця) потужністю 5МВт на території Кутковецької сільської ради Чемеровецького району, сонячна електростанція “Віньковецька СЕС”.

У січні-травні підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 629,4 млн.грн., що у порівнянні з січнем-травнем 2017 року більше на 6,1 відсотка.

Обсяг введеного в експлуатацію житла за січень-березень 2018 року становить 53,8 тис.кв. метрів. У зв’яку із насиченістю ринку житлового будів­ництва, значно зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг введеного житла у містах Хмельницький (на 54,7%) та Нетішин (на 81,5%).

У січні-березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1740,7 млн.грн. капітальних інвес­тицій, що на 5,7% більше ніж за відповідний період торік.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, становила 13 відсотків. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,7%, на капітальний ремонт активів – 97,6 млн.грн. (5,6% загального обсягу).

З початку року у Волочиському районі розпочало виробничу діяльність ТОВ ВКФ “Продрезерв” (консервний завод), що спеціалізується по вироб­ництву м’ясних консервів, створено 20 робочих місць.

У Новоушицькому районі ПП “Дживальдіс” введено в дію цех з виго­товлення власної тари, створено 15 нових робочих місць. Проводяться роботи з будівництва промислових приміщень, до кінця 2018 року планується створити ще 30 робочих місць.

У травні цього року розпочато реконструкцію обладнання приміщень консервного цеху та цеху з виробництва соку ТОВ “Ярмолинецький консерв­ний завод”. Планується створити до 200 робочих місць.

У цілому, за січень-червень 2018 року на промислових підприємствах області створено майже 300 робочих місць.

За звітний період індекс обсягу виробництва сільськогоспо­дарської продукції області у порівнянні з відповідним періодом 2017 стано­вить 100,3%, у тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 99,3%, господарствах населення – 100,9 відсотка.

Основною причиною зниження цього показника стало зменшення поголів’я птиці у ПрАТ “Авіс” Кам’янець-Подільського району у зв’язку із завершенням технологічного періоду. Питома вага ПрАТ “Авіс” у загально­обласному показнику становить 14 відсотків.

Тенденція щодо зменшення обсягу сільськогосподарського виробництва мала місце у Волочиському, Деражнянському, Кам’янець-Подільському, Кра­силівському, Летичівському, Старосинявському, Теофіпольському та Ярмоли­нецькому районах. Інші райони продемонстрували збільшення обсягу вироб­ництва сільського господарства.

В області розпочато комплекс збиральних робіт. На 19 липня із 337,7 тис. га ранніх зернових та зернобобових зібрано 74 тис. га при середній урожайності 53 ц з гектара. До збирання приступили усі райони.

Також господарства всіх районів приступили до збирання гороху. Усього зібрано 31% від загальної площі при середній урожайності 31 ц з гектара.

На 90% площ зібрали озимий ріпак. Намолочено майже 170 тис. тонн ріпаку при середній урожайності 32 ц з гектара. Завершили збирання ріпаку хлібо­роби Шепетівського, Старосинявського, Полонського, Новоушиць­ко­го, Летичівського, Красилівського, Волочиського та Віньковецького райо­нів.

У господарствах усіх категорій обсяги виробництва м’яса (реалізації ху­доби та птиці на забій у живій вазі) зменшилися на 2,1%, яєць – на 4,2%, молока – збільшилися на 2,6 відсотка.

У січні-травні у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) об­сяг вирощування сільськогосподарських тварин зменшився до відповідного періоду минулого року на 10,5%, у тому числі овець та кіз – у 2,1 раза, птиці свійської – на 21,4%, свиней – на 8,5 відсотка. Разом з тим, обсяг вирощування  великої рогатої худоби збільшився на 4,4 відсотка.

З початку року проводяться роботи з будівництва та реконструкції на 15 об’єктах, зокрема в галузі рослинництва – 5 об’єктів, тваринництва – 9 та у сфері обслуговування сільськогосподарської техніки – 1 об’єкт.

Доповідач зауважив, що Хмельниччина активно працює щодо альтернативних видів опалення.

За звітний період з відновлювальних джерел енергії вироблено 40,8 млн. кВт/год електроенергії, з яких: 8,1 млн. кВт/год вироблено малими гідро­електростанціями області, 17 млн. кВт/год – сонячними електростанціями, 15,7 млн. кВт/год – біогазовими установками.

На початку липня у місті Кам’янець-Подільський відбулося урочисте відкриття першої в Україні, третьої у Європі та п’ятої у світі новітньої біотеплоелектростанції потужністю 45 МВт. Кошти на реалізацію цього про­екту надав Світовий банк у кредит під 0,01% річних, загальна вартість проекту становила 9,6 млн. доларів. Основна сировина, що буде використовуватися у роботі – відходи сільського та лісового господарства: солома, кукурудза та щепа.

За цей період за кошти приватних інвесторів завершено будівництво та введено в експлуатацію такі значні за вартістю інвестиційні проекти: сонячна (фотовольтаїчна) електростанція (об’єкт альтернативної енергетики з викори­станням енергії сонця) ФЕС “Деражня-2” у м. Деражня, сонячна (фотоволь­таїчна) електростанція “Дунаївці-3” за межами с. Дем’янківці Дунаєвецького району, електростанція на нетрадиційних джерелах енергії (використання енергії сонця) потужністю 5МВт на території Кутковецької сільської ради Чемеровецького району, сонячна електростанція “Віньковецька СЕС”.

У січні-травні підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 629,4 млн.грн., що у порівнянні з січнем-травнем 2017 року більше на 6,1 відсотка.

Обсяг введеного в експлуатацію житла за січень-березень 2018 року становить 53,8 тис.кв. метрів. У зв’яку із насиченістю ринку житлового будів­ництва, значно зменшився у порівнянні з відповідним періодом 2017 року обсяг введеного житла у містах Хмельницький (на 54,7%) та Нетішин (на 81,5%).

У січні-березні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1740,7 млн.грн. капітальних інвес­тицій, що на 5,7% більше ніж за відповідний період торік.

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 66,5% загального обсягу. Частка залучених і запозичених коштів, а саме кредитів банків та інших позик, становила 13 відсотків. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 8,7% капітальних інвестицій.

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 62,6% усіх інвестицій, у будівлі та споруди – 32,7%, на капітальний ремонт активів – 97,6 млн.грн. (5,6% загального обсягу).

За результатами обговорення Вадим Лозовий акцентував увагу голів райдержадміністрацій, ОТГ, міських голів на пріоритетності роботи із залучення інвестицій в економіку області. “Маємо спільно працювати  над залученням інвестора, створювати для нього привабливі умови роботи, вивчати усішний досвід організації такої співпраці,” – наголосив очільник області. Також він підкреслив важливість створення сучасної мережі автодоріг, адже саме якісні автодороги дозволяють збільшити обсяг  перевезень та покращити інвестиційний клімат в області.

На завершення Вадим Миколайович підкреслив: “Будь-які дії владних структур мають бути орієнтовані на результативність реформ та покращення рівня життя для мешканців області”.

 

Головне меню

Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.
Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані
Протидія домашньому насильству

Оголошення

Prev Next

Повідомлення прес-служби Хмельницького о…

ДО УВАГИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ! Антимонопольний комітет України провів дослідження ринку розміщення зовнішньої реклами. Звіт містить аналіз...

Read more

Запрошуємо на презентацію освітньої прог…

Хмельницька філія Донецького національного університету імені Василя Стуса «Бізнес-інноваційний центр ДонНУ-Поділля» запрошує власників бізнес-структур, успішних менеджерів, які планують розвивати власну кар’єру...

Read more

Конкурс на зайняття вакантної посади де…

Загальні умови Посадові обов’язки Відповідно до Положення про бюджетний відділ управління фінансів Ярмолинецької районної державної адміністрації: - у межах своїх повноважень контролює...

Read more

Круглий стіл з обговорення проекту Прогр…

Запрошуємо взяти участь у заході «Круглий стіл з обговорення проекту Програми «Енергомодернізація багатоквартирних будинків» 4 червня 2019 року в офісі...

Read more

Про інформаційні джерела у сфері публічн…

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі – Міністерство), як Уповноважений орган у сфері публічних закупівель, проводить роботу щодо професіоналізації...

Read more

Конкурс проектів «Малі міста - великі вр…

Інформуємо, що Міністерством культури України оголошено конкурс культурно-мистецьких проектів «Малі міста - великі враження» (далі - Конкурс), на реалізацію яких...

Read more

щодо будівництва об’єктів: складу сипучи…

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки щодо будівництва об’єктів: складу сипучих матеріалів, вагової та адміністративної будівлі на земельній ділянці...

Read more

До уваги державних службовців

На інтернет-ресурсі «Prometheus» можна пройти навчальний курс «Конфлікт інтересів: треба знати! Від теорії до практики» (режим доступу: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-vl:NAZK+COL102=2019 T1/about). Також, на...

Read more

До уваги СПД

У відповідності до абзацу 5 статті 19 Закону України «Про туризм»: «Забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про...

Read more

Проект Перспективного Плану соціально-ек…

Проект Перспективного Плану соціально-економічного розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки

Read more

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт