Новини в фотографіях

Prev Next

Головне управління статистики у Хмельницькій області інформує

on 12 січня 2018.

Demografichna situaciya na Hmelnichchini  padinnya trivaye 1 2016 05 24 10 17 42Демографічна ситуація та соціальний захист

 Чисельність наявного населення в області (за оцінкою) на 1 листопада 2017р. становила 1276,0 тис. осіб. Унаслідок демографічних процесів, які відбулися впродовж січня–жовтня 2017р., чисельність наявного населення скоротилась на 9275 осіб. Основним фактором зменшення чисельності населення було його природне скорочення (6590 осіб), як результат перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 60 живонароджених.

Протягом січня–жовтня 2017р. на Хмельниччині народилось 9719 немовлят, зареєстровано 16309 померлих. Серед причин смерті населення області перше місце посідали хвороби системи кровообігу (60,6%), друге – новоутворення (13,0%), третє – зовнішні причини смерті (5,2%).

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послугпризначено 334,3 тис. домогосподарств (на 95,0 тис., або 39,7% більше порівняно з січнем–листопадом 2016р.), з них у міських поселеннях –    198,6 тис., у сільській місцевості – 135,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2017р. становила 162,9 млн.грн, з неї в міських поселеннях – 97,3 млн.грн, у сільській місцевості – 65,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство в листопаді 2017р. становив 533,5 грн, що в 2,2 раза менше в порівнянні з листопадом 2016р.

Крім того, в січні–листопаді 2017р. 31,4 тис. домогосподарств призначено субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Загальна сума цих субсидій становила 85,7 млн.грн, з неї в міських поселеннях –      9,8 млн.грн, у сільській місцевості – 75,9 млн.грн.

Середній розмір призначеної в листопаді 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2296,3 грн.

Упродовж січня–листопада 2017р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги3236,7 млн.грн (101,0% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 675,0 млн.грн.

На кінець листопада 2017р. заборгованість населення зі сплати за газопостачання становила 145,1 млн.грн, за електроенергію – 65,4 млн.грн, за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 49,5 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 41,1 млн.грн, за централізоване водопостачання та водовідведення – 3,8 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 3,8 млн.грн.

Ринок праці

 Середньомісячна кількість економічно активного населення віком 15–70 років (за даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності) в середньому за 9 місяців 2017р. становила 570,8 тис.осіб, з яких 521,6 тис. були зайняті економічною діяльністю, а решта (49,2 тис.) – безробітні, тобто особи, які не мали роботи, але активно її шукали як самостійно, так і за допомогою державної служби зайнятості. Рівень зайнятості населення у віці 15–70 років становив 55,3%, у працездатному віці – 63,9%. Рівень безробіття (за методологією МОП) серед економічно активного населення віком 15–70 років становив 8,6%, працездатного віку – 8,9%.

За даними державної служби зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних упродовж листопада 2017р. збільшилась на 8,3% і на кінець місяця становила 9,3 тис. осіб. Із загальної кількості безробітних 54,5% становили жінки.

Рівень зареєстрованого безробіття по області порівняно з жовтнем 2017р. збільшився на 0,1 в.п. і на кінець листопада 2017р. становив 1,2% населення працездатного віку (у міських поселеннях та сільській місцевості – 1,0% та 1,4% відповідно).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж листопада 2017р., становила 7,7 тис. осіб. Середній розмір допомоги по безробіттю становив 2122,7 грн, що на 33,7% менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. зменшилась на 16,4% і на кінець місяця становила 1,6 тис.од (на кінець листопада 2016р. – 0,9 тис.од).

За професійними групами найбільший попит на кінець листопада 2017р. спостерігався на кваліфікованих робітників з інструментом – 26,6% від загальної кількості заявлених вакансій, ще 24,3% – на робітників із обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин, 19,1% – на працівників сфери торгівлі та послуг, а найменший – на кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (0,5%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець листопада 2017р. збільшилось із 4 до 6 осіб і коливалося від 1 особи у м.Хмельницькому до 153 осіб у Чемеровецькому районі.

 Доходи населення

 У січні–листопаді 2017р. розмір середньої номінальної заробітної плати штатних працівниківпідприємств, установ, організацій (із кількістю працюючих 10 і більше осіб) становив 5791 грн, що в 1,8 раза більше встановленого прожиткового мінімуму для працездатної особи та мінімальної заробітної плати (3200 грн) і на 47,5% більше порівняно з відповідним періодом 2016р.

До видів економічної діяльності з найвищим рівнем оплати праці належали фінансова та страхова діяльність, а серед промислових видів діяльності – виробництво хімічних речовин і хімічної продукції, де заробітна плата перевищила середній показник по економіці області в 1,5 раза та 1,6 раза відповідно. Найнижча заробітна плата спостерігалася в закладах з тимчасового розміщування й організації харчування та на підприємствах з виготовлення виробів з деревини, виробництва паперу та поліграфічної діяльності (відповідно 57,2% та 66,8% від середнього рівня по області).

Індекс реальної заробітної плати в січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. становив 128,4%.

Загальна сума заборгованості із виплати заробітної плати на 1 грудня 2017р. становила 6,5 млн.грн, або 0,5% фонду оплати праці, нарахованого за листопад 2017р., при цьому 78,6% загальної суми заборгованості утворено на підприємствах, до яких впроваджена процедура відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

На початок грудня 2017р. на економічно активних підприємствах вчасно не отримали  заробітну  плату  375 осіб. Кожному з них не виплачено в середньому  по 3702 грн, або 58,4% від середньої заробітної плати за листопад 2017р.

Правосуддя та злочинність (за даними прокуратури Хмельницької області)

 Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 11447 кримінальних правопорушень (злочини, виявлені органами Національної поліції, органами прокуратури, органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органами безпеки), що на 3,6% менше, ніж у відповідному періоді 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,3% – тяжкі та особливо тяжкі.

Протягом січня–листопада 2017р. обліковано 23 очевидні умисні вбивства та замахи на вбивство, 39 умисних тяжких тілесних ушкоджень, 5 зґвалтувань та замахів на зґвалтування.

Кількість випадків крадіжок становила  5731,  шахрайств  – 1027,  грабежів – 224,  хабарництва  – 50, розбоїв – 39.

Кількість потерпілих від кримінальних правопорушень у січні–листопаді 2017р. становила 9359 осіб, із числа яких 3294 – жінки, 293 – особи похилого віку та з інвалідністю 1 і 2 груп, 140 осіб – неповнолітні та 57 осіб – діти до 14 років. Найбільша кількість потерпілих (72,8%) від крадіжок, шахрайств та грабежів, серед яких 37,1% – жінки. У дорожньо-транспортних пригодах, пов’язаних зі злочинами, на території області постраждало 372 особи, з яких 16,9% загинуло. Усього внаслідок злочинних діянь загинуло 152 особи, з числа яких 10,5% умисно вбито, 5,9% загинуло в результаті нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень.

Виявлено 2763 особи, які вчинили злочини, з них 342 – жінки, 146 – неповнолітні та малолітні. У загальній кількості виявлених осіб, які вчинили злочини, 26,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких дві третини мали незняту або непогашену судимість, 9,2% вчинили злочин у групі, 9,9% знаходились у стані алкогольного сп’яніння. Питома вага працездатних осіб, підозрюваних у скоєнні злочинів, які на момент учинення злочину не працювали і не навчались, становила 65,8%, безробітних – 7,8%.

 Внутрішня торгівля

 Оборот роздрібної торгівлі, що включає дані щодо роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2017р. становив 18145,9 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу відповідного періоду попереднього року. Оборот роздрібної торгівлі в листопаді 2017р. порівняно з жовтнем збільшився на 2,1%, з листопадом 2016р. – на 5,7%.

Роздрібний товарооборот підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, в січні–листопаді 2017р. становив 10154,4 млн.грн, що в порівнянних цінах на 4,9% більше від обсягу січня–листопада 2016р. У листопаді 2017р. його обсяг становив 1054,3 млн.грн і в порівнянних цінах проти листопада 2016р. збільшився на 5,7%, проти жовтня 2017р. – на 2,1%.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. індекс сільськогосподарської продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 106,7%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 107,5%, у господарствах населення – 105,5%.

Індекс продукції рослинництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 107,4%.

Під урожай 2018р. озимі на зерно та зелений корм у господарствах усіх категорій посіяно на площі 291,3 тис.га (на 16,0 тис.га, або 5,1% менше, ніж під урожай 2017р.), у т.ч. зернові культури на зерно – на 229,8 тис.га (на 1,2 тис.га, або 0,5% менше), ріпак на зерно – на 59,1 тис.га (на 14,6 тис.га, або 19,7% менше).

У структурі площ зернових озимих на зерно частка пшениці становила 93,5% (під урожай 2017р. – 90,9%), ячменю – 5,2% (6,9%), жита – 1,3% (2,2%).

Індекс продукції тваринництва порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 104,5%.

За січень–листопад 2017р. реалізовано на забій 79,7 тис.т худоби та птиці (у живій масі), що на 0,9% менше, ніж у відповідному періоді 2016р., вироблено 559,0 тис.т молока (на 1,2% більше) та 1200,2 млн.шт яєць (на 25,7% більше).

За розрахунками, на 1 грудня 2017р. налічувалося 235,1 тис. голів великої рогатої худоби, в т.ч. 133,8 тис. корів, свиней – 338,9 тис., овець та кіз – 28,6 тис., птиці всіх видів – 7,4 млн. голів. У порівнянні до 1 грудня 2016р. поголів’я птиці зменшилось на 18,9%, свиней – на 2,3%, овець та кіз – на 1,6%, корів – на 1,0%, великої рогатої худоби – на 0,1%.

Обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшився на 17,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 19,9%, продукції тваринництва – на 3,5%.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–листопад 2017р. порівняно з січнем–листопадом 2016р. збільшились на 23,9%, у т.ч. продукції рослинництва – на 12,3%, продукції тваринництва – на 33,4%. У листопаді 2017р. порівняно з жовтнем 2017р. середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зменшились на 2,5%, у т.ч. продукції рослинництва – на 4,8%, продукції тваринництва збільшились на 9,7%.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання, перероблення зернових та зернобобових культур, було в наявності 1081,4 тис.т зерна (на 16,8% менше проти 1 грудня 2016р.), у т.ч. 472,9 тис.т пшениці, 165,1 тис.т ячменю, 402,8 тис.т кукурудзи, 6,7 тис.т жита.

Запаси насіння соняшнику становили 145,1 тис.т, що на 33,7% більше, ніж на відповідну дату 2016р.

 Промисловість

 Індекс промислової продукції за підсумками січня–листопада 2017р. у порівнянні з січнем–листопадом 2016р. становив 103,0%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів випуск продукції проти січня–листопада 2016р. зменшився на 7,4%.

У переробній промисловості в січні–листопаді 2017р. виробництво продукції збільшилось на 7,4%, у т.ч. у текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів – на 47,6%, виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 17,5%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, – на 4,1%, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності – на 1,6%. Поряд із цим зменшився випуск продукції в машинобудуванні на 4,5%, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 3,5%, виробництві ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції – на 1,1%.

За січень–листопад 2017р. вироблено 2,2 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свиней, 4,7 тис.т м’яса свіжого чи охолодженого свійської птиці, 3,4 тис.т виробів ковбасних, 3,8 тис.т олії соєвої нерафінованої та її фракцій (крім хімічно модифікованих), 14,6 тис.т молока рідкого обробленого (пастеризованого, стерилізованого, гомогенізованого, топленого, пептизованого), 9,2 тис.т масла вершкового, 1,4 тис.т сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир), 4,6 тис.т сирів сичужних та плавлених, 97,3 тис.т борошна, 220,7 тис.т цукру білого кристалічного бурякового.

У січні–листопаді 2017р. вироблено 135,4 тис.шт костюмів та комплектів (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 125,5 тис.шт жилетів, анораків, лижних курток, курток вітрозахисних та подібних виробів, жіночих та дівчачих, 268,4 тис.шт суконь (крім трикотажних), жіночих та дівчачих, 47,1 тис.шт котлів центрального опалення для виробництва гарячої води чи пари низького тиску, з чорних металів, 4,5 тис. шт причепів та напівпричепів для перевезення вантажів.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва продукції проти січня–листопада 2016р. зменшились на 3,9%. За січень–листопад 2017р. вироблено 12687,4 млн.кВт.год електроенергії, що на 810,8 млн.кВт.год (6,0%) менше, ніж за січень–листопад 2016р. Виробництво електроенергії атомною електростанцією зменшилось на 827,3 млн.кВт·год (6,1%).

У січні–листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 34,3 млрд.грн, з неї продукції добувної та переробної промисловості – на 22,6 млрд.грн. У загальному обсязі реалізації найбільша питома вага припадала на постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (33,1%), виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів (25,3%), виробництво ґумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної  продукції (15,9%).

В області 32,2% від загального обсягу реалізованої промислової продукції належить підприємствам м.Хмельницького, 16,7% – м.Нетішина, 12,0% – Кам’янець-Подільського району.

 Будівництво

 У січні–листопаді 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1696,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції порівняно з січнем–листопадом 2016р. становив 116,0%.

Збільшилось будівництво інженерних споруд та нежитлових будівель на 48,0% і 26,9% відповідно. Водночас скоротилось будівництво житлових будівель на 19,9%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення становили 64,3% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний та поточний ремонти – 27,8% та 7,9% відповідно.

Майже дві третини (65,4%) загальнообласного обсягу робіт виконано будівельниками м.Хмельницького.

 Транспорт

 У січні–листопаді 2017р. вантажооборот підприємств транспорту області становив 1501,5 млн.ткм, або 94,9% від обсягу відповідного періоду 2016р. Перевезено 7986,8 тис.т вантажів, або 95,8% від обсягу січня–листопада 2016р.

У січні–листопаді 2017р. автомобільним та тролейбусним транспортом виконано пасажирооборот у обсязі 1020,5 млн.пас.км, що на 0,5% менше обсягу відповідного періоду попереднього року. Послугами пасажирського транспорту скористалися 101,8 млн. пасажирів, що на 0,3% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Міським електротранспортом перевезено 34,7 млн. пасажирів (на 4,8% більше обсягу відповідного періоду попереднього року).

 Зовнішня торгівля товарами

 У січні–жовтні 2017р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 371,2 млн.дол. США і 343,2 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт збільшився в 1,5 раза (на 129,3 млн.дол.), імпорт – на 26,6% (72,1 млн.дол.). Додатне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 28,0 млн.дол. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 1,08.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 115 країн світу.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 172,2 млн.дол., або 46,4% від загального обсягу експорту, та збільшився порівняно з січнем–жовтнем 2016р. на 51,0 млн.дол. (42,1%).

Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Чехії, Бельґії, Іспанії.

Серед інших країн світу найбільше експортувалися товари до Російської Федерації, Молдови, Білорусі, Туреччини, Індії, Грузії, Єгипту.

У загальному обсязі експорту товарів порівняно з січнем–жовтнем 2016р. збільшилась частка зернових культур; насіння і плодів олійних рослин; продукції борошномельно-круп’яної промисловості. Натомість зменшилась частка електричних машин; деревини і виробів з деревини; керамічних виробів.

Імпорт товарів з країн Європейського Союзу становив 193,1 млн.дол., або 56,3% від загального обсягу та збільшився проти січня–жовтня 2016р. на 55,1 млн.дол. (39,9%).

Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювалися з Німеччини, Польщі, Італії, Нідерландів.

Серед інших країн світу найбільші імпортні поставки товарів надходили з Китаю, Саудівської Аравії, Російської Федерації, Білорусі, Туреччини, Індії.

У загальному обсязі імпорту товарів збільшилась частка засобів наземного транспорту, крім залізничного; електричних машин; продуктів неорганічної хімії. Зменшилась частка механічних машин;  пластмас, полімерних матеріалів.

 Споживчі ціни

 Індекс споживчих цін за січень–листопад 2017р. становив 112,8%.

Приріст цін на продукти харчування та безалкогольні напої становив 16,0%. Суттєво (на 44,1–18,0%) подорожчали сало, м’ясо та м’ясопродукти, фрукти, молоко, сметана, хліб, сири, вершкове масло. У межах 17,5–4,7% зросли ціни на рис, кисломолочну продукцію, яйця, пшеничне борошно, макаронні вироби, кондитерські вироби з борошна та цукру, безалкогольні напої, соняшникова олія. Дешевшими відносно початку року стали гречані крупи та цукор – на 29,2% та 5,3% відповідно.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 21,9%, у т.ч. тютюнові вироби – на 34,6%, алкогольні напої – на 13,6%.

На 5,3% збільшились ціни на одяг і взуття, зокрема, на взуття – на 6,9%, одяг – на 4,2%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились на 11,5%: на утримання будинків та прибудинкових територій – в 1,7 раза, водопостачання – на 34,4%, електроенергію – на 28,1%, водовідведення – на 21,1%, оренду житла – на 11,3%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 2,9%, з них електроінструменти – на 8,0%, меблі та предмети обстановки – на 7,1%, побутова техніка, товари для підтримки чистоти, домашній текстиль – на 1,4–0,7%.

Відчутно збільшились ціни на послуги санаторно-курортних установ, консультативні, діагностичні та стоматологічні послуги – на 19,6–11,2%. Загалом у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 4,6%.

Ціни на транспорт у цілому підвищились на 13,3%, зокрема, вартість проїзду автодорожнім пасажирським транспортом – на 18,1%, палива та мастил – на 16,9%.

У сфері відпочинку і культури зростання цін становило 4,7%. Вище цього рівня подорожчали кабельне телебачення, газети та періодичні видання, послуги кінотеатрів, спортивних установ, туристичні послуги – на 29,0–8,8%. Разом з цим зниження цін (на 0,9%) відбулось на аудіотехніку, фотоапаратуру та обладнання для обробки інформації.

Плата за послуги освіти зросла на 14,1%, а саме: середньої – на 25,0%, дошкільної та початкової – на 16,6%, вищої – на 12,3%.

Головне меню

Головна
Доступ до публічної інформації
Обговорення
Основні заходи
Соціальний захист населення
Інформація для переселенців
Житлово-комунальне господарство
Соціально-економічний розвиток
Економіка та підприємництво
Регуляторна політика
Інвестиційна Ярмолинеччина
Туристична Ярмолинеччина
Захист прав споживачів
Добровільне об’єднання територіальних громад
Центр надання адміністративних послуг
Служба у справах дітей
Структура
Піклування про дітей
Усиновлення
Опіка та піклування
Дитячі будинуи сімейного типу та прийомні сімї
Усиновлення дітей
Всеукраїнський портал національного усиновлення
База даних дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування які підлягають усиновленню
Бюджетна політика
Управління освіти, молоді та спорту
Культура
Вакансії
Громадська рада
Звернення громадян
Розвиток громадянського суспільства
Запобігання проявам корупції
Управління Держпродспоживслужби в Ярмолинецькому районі інформує
Управління державної служби Головдержслужби України в області інформує
Актуальні питання державної служби
Запитання та відповіді
Ярмолинецьке відділення Кам'янець-Подільської ОДПІ
Спостережна комісія
Очищення влади
Хмельницьке об’єднане управління ПФУ в Хмельницькій області
Офіційні документи органів місцевого самоврядування
Відкриті дані

Оголошення

Prev Next

Щодо обговорення Перспективного плану ро…

Районною державною адміністрацією пропонується для обговорення проект Перспективного плану розвитку Ярмолинецького району на 2019-2021 роки. Пропозиції та доповнення до проекту просимо...

Read more

Щодо роз'яснень у сфері державної допомо…

Антимонопольний комітет України

Read more

Трастовий фонд забезпечує грантове фінан…

Інформуємо, що в рамках реалізації положень Меморандуму

Read more

Щодо стажування у Федеральному міністерс…

За інформацією Посольства Федеративної Республіка Німеччина у Києві молоді співробітники державних установ України запрошуються

Read more

До відома суб’єктів господарювання

Ярмолинецьке відділення Кам’янець-Подільської ОДПІ доводить до відома суб’єктів господарювання, що з 02.07.2018 року будуть змінені всі рахунки для сплати податків....

Read more

Запрошуємо на Перший півмарафон «Незалеж…

Громадська організація «Успішна молодь Нетішина» спільно з Виконавчим комітетом Нетішинської міської ради запрошують вас до участі у Першому півмарафоні «Незалежні...

Read more

РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ ПОВІДОМЛЯ…

Урядова «гаряча лінія» номер телефону 1545   звернення приймаються фахівцями Урядового контактного центру за допомогою засобів телефонного і надсилаються органам виконавчої влади...

Read more

ДО УВАГИ ЖИТЕЛІВ РАЙОНУ!

З 01 травня 2018 року по 01 листопада 2018 року СФГ "Віталія" та ФГ "Віталія-2007" будуть проводити обробіток посівів хімічними...

Read more
ПРЕС-АНОНС  27 квітня – IV Форум енергоефективного партнерства’18

ПРЕС-АНОНС 27 квітня – IV Форум енергое…

«ЕСКО: Успіхи та перспективи. Нові механізми сталого фінансування енергоефективності місцевих громад»  27 квітня 2018 р. у м. Києві у КВЦ «Парковий» Держенергоефективності...

Read more

Державна служба України у справах ветера…

19 травня 2018 року у Києві на стадіоні «Атлет» відбудеться Всеукраїнський турнір з футболу «КУБОК НЕСКОРЕНИХ». Участь у змаганнях беруть ветерани...

Read more

УМОВИ прийому та порядок відбору на навч…

 Розпочато відбір до вищих навчальних закладів ДСНС України (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Вище професійне училище Львівського ДУ БЖД (м....

Read more

Н А К А З № 67-Н

Н А К А З    № 67-Н Від «22»_грудня_ 2017 р                     ...

Read more

Оголошено конкурс з відбору адвокатів, я…

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 13.11.2017 № 4300/7 «Про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не...

Read more

Стажування у Федеральному міністерстві з…

За інформацією Федерального міністерства закордонних справ Німеччини молоді співробітники державних установ України запрошуються пройти стажування у Федеральному міністерстві закордонних справ...

Read more

Про оголошення конкурсу на заміщення вак…

Наказ управління агропромислового розвитку Ярмолинецької районної державної адміністрації від 27 вересня 2017 року №11 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної...

Read more

До уваги керівників підприємств, установ…

Відповідно до ч. ст.2 Закону України «Про колективні договори та угоди», колективний договір укладається на підприємствах, установах, організаціях незалежно від...

Read more

30 ювілейна обласна виставка «Агро – Под…

16 вересня 2017 року о 10:00 годині за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька (траса № Н-03 Хмельницький-Чернівці, мікрорайон Ружична, недіючий...

Read more

Оголошення! Щодо виїзного прийому громад…

ОГОЛОШЕННЯ На виконання доручення Міністра юстиції України від 09 серпня 2017 року, відповідно до графіку роботи мобільних точок доступу до системи...

Read more

Оголошення! Відбудеться міжнародна конф…

16-17 вересня у Хмельницькому відбудеться міжнародна конференція "Бджільництво як компонент сталого розвитку". Запрошуються науковці-бджолярі з України та Європи, власники пасіки, керівники...

Read more

Заходи до Дня незалежності України

 23 серпня  2017 року 09.00 – вистакове містечко «Українська хата»; 09.30 – відкриття Дошки  пам’яті  «Герої не вмирають»; 10.00 – урочиста церемонія підняття...

Read more

Рекомендації Держенергонагляду щодо необ…

З метою належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії та теплових мереж до роботи в опалювальному періоді 2017-2018 років, попередженню...

Read more

Увага конкурс «Кращі практики місцевого …

ІНФОРМАЦІЯ про конкурс Мінрегіону «Кращі практики місцевого самоврядування»   Протягом 2012-2013 років Конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування» (Конкурс) впроваджувався Центром експертизи реформ місцевого...

Read more

АНОНС

                                         20...

Read more

Національне агентство з питань запобіган…

Національне агентство з питань запобігання корупції щодо декларування...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ про проведення щорічного Все…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги жителів району та суб’єктів гос…

В зв’язку з численними змінами до законодавчих актів України Управлінням захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Хмельницькій області заплановане...

Read more

3 березня 2017 року в Україні день жалоб…

Указом Президента України від  2 березня 2017 року №52/2017 3 березня 2017 року оголошено днем жалоби в Україні. На виконання зазначеного Указу Президента України...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців категорії «В» – головного спеціаліста відділу...

Read more
Iнформаційна довідка

Iнформаційна довідка

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 року № 1333 «Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі...

Read more

Допоможемо українським воїнам!!!

Хмельницький відокремлений підрозділ Громадської організації «Дія» просить допомоги у придбанні медичних рюкзаків та розгрузок для медичної служби, які будуть використовуватись...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення тимчасово вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста...

Read more

До уваги керівників районних підрозділів…

Розпочато формування Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання при Ярмолинецькій районній державній адміністрації - тимчасового консультативно-дорадчого органу, який утворюється для...

Read more

Найпопулярніші та нетрадиційні імена, як…

        При державній  реєстрації народження  дітей у органах державної реєстрації актів цивільного стану Ярмолинецького району  протягом 11...

Read more

Звернення учасників VIII обласного фести…

7 грудня 2016 року відбувся VIII обласний фестиваль-конкурс “Молодь обирає здоров’я”. Його учасники прийняли звернення до керівників установ, підприємств, установ, організацій,...

Read more

Управління фінансів Ярмолинецької райде…

Управління фінансів  Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста бюджетного відділу. Вимоги: громадянство...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

Конкурс на заміщення вакантної посади

Ярмолинецька райдержадміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» – головного спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Ярмолинецької...

Read more

УВАГА! КОНКУРС! 23

 Управління економічного розвитку, торгівлі, інфраструктури та туризму Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державного службовця категорії «В» –...

Read more

До уваги суб'єктів господарювання

Неприбуткові організації: приведення діяльності у відповідність до вимог чинного законодавства.   Законом України від 17 липня 2015 року № 652-УІИ «Про внесення...

Read more

Графік проведення посадовими особами Гол…

    Назва відділу «Бюро правової допомоги», адреса Дата Посадова особа, яка надає консультації               Ярмолинецьке бюро правової допомоги смт. Ярмолинці, площа 600-річчя Ярмолинець, 1 Щомісячно кожного першого...

Read more

ДО УВАГИ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ!

Ярмолинецька районна державна адміністрація (організатор конкурсу) оголошує конкурс з визначення автомобільних перевізників на  приміських автобусних маршрутах   загального користування, які не...

Read more

До уваги суб’єктів господарювання

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Управління соціального захисту населення…

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації оголошує  конкурс на заміщення вакантних посад державного службовця категорії “В”: -         головного спеціаліста юрисконсульта відділу...

Read more

Оголошення конкурсу на заміщення вакант…

  ЯРМОЛИНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ, ТОРГІВЛІ, ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТУРИЗМУ 32100 смт Ярмолинці, площа 600 річчя Ярмолинець, 1  тел. 2-16-92,...

Read more

Оголошення!

02.09.2016  року в приміщенні районної державної адміністрації  здійснить виїзний прийом громадян голова обласної державної адміністрації КОРНІЙЧУК Олександр  Олександрович Початок прийому о 09.30 год.

Read more

Увага конкурс!

Управління соціального захисту населення Ярмолинецької райдержадміністрації інформує, що 01 вересня 2016 року о 10.00 год. відбудеться конкурс на заміщення тимчасово...

Read more

Попит на програму з енергоефективності з…

"Динаміка попиту на Урядову програму утеплення позитивна. Щотижня все більше ОСББ та ЖБК приєднуються

Read more

Кредитування «зелених» проектів для мало…

Укргазбанк прийняв рішення знизити процентну ставку при кредитуванні еко-проектів: з 24% до 20,5% у вітчизняній валюті, з 10% до 7,7%...

Read more

Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майб…

У 2016 році ТОВ "Техніка і технології" в рамках Всеукраїнських акцій «Забезпеч своє майбутнє» та «Сільськогосподарська праця – це істинні...

Read more

До уваги ярмолинчан!

16-18 травня 2016 року, за ініціативи громадської організації «Всеукраїнська асоціація кришталевих людей», в Україну приїде група вчених і лікарів з...

Read more

До уваги громадськості!

Ярмолинецькою райдержадміністрацією розпочато надання послуг з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, речових прав на нерухоме майно...

Read more

Проведення щорічного Всеукраїнського ко…

Національним агентством України з питань державної служби відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152...

Read more

До уваги журналістів!

Проектом Ради Європи «Запобігання та боротьба з насильством щодо жінок та домашнім насильством в Україні», бенефіціаром якого є Міністерство соціальної...

Read more

До уваги військовозобов'язаних!

Запрошуються громадяни України віком від 18 до 60 років на військову службу за контрактом Збройних Сил України, до навчальних військових...

Read more

Увага конкурс!

     06 січня 2016 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурси на заміщення вакантних посад заступника...

Read more

Пункти обігріву

Через різке пониження температурного режиму в районі розпочали роботу стаціонарні пункти обігріву на базі об’єктів соціальної сфери   № з/п Адреса Місце розташування 1. смт. Ярмолинці вул....

Read more

Оголошення!

З метою сприяння консолідації і координації зусиль мобілізованих , учасників бойових дій в зоні АТО, сімей загиблих, їх об'єднань у...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ

На офіційному  веб-сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру hup:maplandgovua ( у розділі «Публічна кадастрова карта») працює електронний...

Read more

До уваги селещного та сільських голів!

Нагадуємо, 21 травня цього року набув чинності Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нациського) тоталітарних режимів в Україні та...

Read more

УВАГА!

Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України № 604 вiд 19 серпня 2015 року затверджено Порядок та умови виплати одноразової грошової...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ

  14 листопада 2015 року о 10.00 в приміщені Ярмолинецької селищної ради  планується зустріч з  учасниками бойових дій в зоні АТО, сімей...

Read more

Увага конкурс!

07 жовтня 2015 року Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області оголосило конкурс на заміщення вакантних посад заступника начальника Ярмолинецького...

Read more

Увага, конкурс!

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України оголошує з 31 липня 2015 року проведення конкурсу “Кращі практики місцевого самоврядування”...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

З 20 по 27 вересня 2015 року в Італії (Неаполь) Український національний комітет Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine) проводитиме Міжнародний Фестиваль...

Read more

Оголошення!

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Оголошення!

З 10 по 13 листопада 2015 року в м. Києві Держенергоефективності організовує V111 Міжнародну спеціалізовану виставку «Енергоефективність. Відновлювана енергетика –...

Read more

Національний конкурс бізнес рішеннь для …

За підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Глобального екологічного фонду ТОВ “Комунікаційний Хаб “Економіка” у партнерстві із громадською організацією...

Read more

Відкриття постійно діючого представництв…

Згідно з ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» до відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, визначених...

Read more

До уваги суб'єктів підприємництва

Рішенням сесії Хмельницької обласної ради від 07 квітня 2015 року №19-31/2015 затверджено Програму розвитку малого і середнього підприємництва Хмельницької області...

Read more

Інформація щодо запровадження електронно…

За повідомленням Міністерства юстиції України від 02 червня 2015 року Нацбанк роз’яснив українським банкам – приймати електронні витяги, виписки та...

Read more

ДО УВАГИ ГРОМАДСЬКОСТІ!

Всеукраїнською молодіжною громадською організацією «Серце до серця» з 23 липня – 01 серпня ц.р. буде організовано міжнародну поїздку до Словаччини,...

Read more

Вакансії в органах юстиції області.

Детальна інформація на сайті Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області (http://justice-km.gov.ua) у розділі ВАКАНСІЇ.

Read more

До уваги громадськості!

Обласний благодійний фонд «Патріоти України», що працює з метою надання допомоги військовим, які перебувають у зоні АТО, звертається з проханням...

Read more

У Національній академії державного управ…

У Національній академії державного управління при Президентові України з триває вступна кампанія. Документи подаються особисто до приймальної комісії Національній академії...

Read more

Оголошення!

27 березня о 09:00   відбудеться мітингу та покладанні квітів до пам’ятників невідомому воїну та загиблим у Великій Вітчизняній війні  з...

Read more

ОГОЛОШЕННЯ!

Починаючи з 10 лютого 2015 року в районній державній адміністрації організовано щоденне чергування працівників райдержадміністрації з утворенням на базі приймальні...

Read more
Державна фіскальна служба України інформує

Державна фіскальна служба України інформ…

Про особливості встановлення ставок з місцевих податків та зборів Ви можете ознайомитись в інформаційному листі ДФС України за посиланням

Read more

Про запобігання загибелі рибалок у зимов…

Протягом останніх років ситуація із загибеллю людей на водних об’єктах області у зимовий час залишається невтішною, так у зимовий період...

Read more

Вхід на сайт